David Hampl
12 března, 2019

Jste přesvědčeni o tom, že zemi, nebo dokonce i svět řídí většinou lidé, kteří jsou mocní a bohatí? V mnoha odvětvích k tomu skutečně dochází. Jednou z takových oblastí je jistě i farmaceutický průmysl. Zde je natolik silná lobby, že se dokáží výrazně ovlivňovat mnozí lékaři, stejně jako i samotný stát. A to s ohledem na schvalování různých zákonů, které velkým firmám nahrávají. Čas od času se samozřejmě v tomto odvětví objeví někdo, kdo chce ukázat pravdu a říci svůj názor. To, jak následně skončí, to však není ideální.

Tato vědkyně skončila po prezentaci svých názorů poměrně špatně

Farmaceutické společnosti a lidé, kteří jsou v pozadí, mají opravdu silnou moc. Jasně to lze demonstrovat na případu jedné uznávané vědkyně, která se rozhodla vystoupit a na rovinu říci své názory a to, co si aktuálně o dané situaci myslí. A to především s ohledem na svůj výzkum, který se týkal nežádoucích látek v různých očkovacích vakcínách. Jak se potvrdilo, síla mocných je opravdu velká, jelikož slova Judy A. Mikovitsové, PhD doslova vyšla vniveč. A tím to nekončilo, jelikož tato žena byla dokonce uvězněna.

S čím konkrétně přišla na svět? Se zajímavým zjištěním

Proč konkrétně nemohla mlčet a co přesně řekla? Publikovala článek, která se mimo jiné týkal takzvaných retrovirů, které mohou v souvislosti s vakcínami ohrožovat každého člověka. Měla k dispozici informace, které prokazují, že potenciálně nebezpečné byly vakcíny pro 25 000 000 Američanů, kterým byli podány. Místo uznání a místo toho, aby se stát začal zabývat daným problémem, bylo na základě farmaceutické lobby jednodušší ženu zavřít do vězení za to, že šíří poplašné zprávy a paniku.

Zjištění bylo spojeno s jejími běžnými výzkumy

Na určitou spojitost a na danou nebezpečnost daných virů přišla Judy A. Mikovitsová, PhD. Poměrně náhodou. Jako vědkyně se po celý svůj život zabývala různými výzkumy. A jeden takový byl spojený také s autismem a dalšími onemocněními, které mají neurologický původ. Zde také zjistila, že velký počet subjektů mělo kromě jiného i celou řadu jiných problémů, jako je syndrom CFS, poruchy neuronů, stejně jako se u nich projevila také rakovina.

Proto se rozhodla jít v tomto výzkumu do hloubky a zjistila zajímavé věci. Takové, že za všechny tyto problémy je zodpovědný jeden nebezpečný virus. A právě ten může být lidem dokonce podáván lékaři, a to ve formě očkovacích vakcín. A právě proto se rozhodně vystoupit a říci světu, že mohou být větším problémem, než si kdokoliv myslí.

Izolace a zkoumání daných virů byl dalším krokem v práci

Zjišťování pokračovalo tím, že došlo nejprve k izolaci daných virů. Bylo třeba určit, zda to jsou skutečně tyto viry, kdo může způsobovat zmíněné, ale i další problémy. Po izolaci došlo k tomu, že byly vpravovány do těla myší. Zde se také potvrdilo to, co bylo očekáváno. Že jsou tyto druhy virů skutečně velmi nebezpečné. Výsledky výzkumu tak byly publikovány v mnoha vědeckých časopisech, stejně jako s nimi Judy A. Mikovitsová, PhD pravidelně vystupovala na různých přednáškách.

Musela se přizpůsobit vlivu mocných

Ve správně fungujícím státě by se politici a odpovědní lidé rozhodli pro prověření teorií a pro přijetí různých opatření. Co se ale stalo, to šokovalo nejenom ji, ale i ostatní osoby z vědeckých a lékařských kruhů, kteří ji podporovali. Nejprve došlo k tomu, že byla vyhozena ze svého zaměstnání. Tím to ale neskončilo, jelikož došlo také k tomu, že byla celkově zdiskreditována a její teorie byly označeny za naprostý lži a výmysly. A to v celkem masivní kampani. Vše pokračovalo tím, že byla dokonce umístěna ve vězení ve snaze o to, aby byla umlčena a aby již nemohla své zjištěné informace podávat světu.

Dané uvěznění bylo nejenom velmi rychlé, ale bylo zcela bez zatykače, stejně jako bez soudu, nebo bez jakéhokoliv vyšetřování. Nutno však říci, že tento krok byl přece jenom pro něco dobrý, jelikož se veřejnost o tento příběh začala aktivněji zabývat a došlo také k odhalení dalších činů, kdy byl takzvaný whistleblower perzekuován jenom za to, že se rozhodl jít s pravdou ven.

Ozvat se chce odvahu. Proto se o problémech mlčí

Příběh této vědkyně je ukázkovým příkladem, jak to vypadá, když vládnou bohatí a mocní. Takoví, kterým nezáleží na zdraví lidí, ale kterým záleží hlavně na svém zisku. Proto se o problémech s mnoha vakcínami příliš nemluví. Je mnoho lidí z oboru, kteří si jsou vědomi problémů. Mlčí však proto, že nechtějí dopadnout jako tato žena. Musí zabezpečit rodinu a jejich vyhazov, nebo následné vězení by bylo spojeno s existenčními potíži. Přesto se však může blýskat na lepší časy, jelikož tu jsou různé organizace, které umí tyto osoby chránit. A tak očekávejme, že těch, co se nebojí odhalit pravdu, bude stále více.

Sdílejte článek