David Hampl
2 dubna, 2019

Když se podíváte na zápěstí mnoha lidí, tak na něm najdete celou řadu věcí. Nejčastěji se samozřejmě jedná o hodinky, stejně jako nelze zapomínat také na různé náramky ze zlata, stříbra a jiných kovů. V poslední době se ale objevuje ještě jeden zajímavý trend. Ten je spojený s nošením červené šňůrky. Tu dost možná vídáte u lidí ve svém okolí, nebo třeba u mnohých známých osobností. A nosí ji i žena z tohoto našeho příběhu. Proč vlastně a co symbolizuje? Pravdou je, že o tom lidé nemají tušení.

Vysvětlení dává jedno jediné slovo – Kabala. Co znamená?

Označením Kabala můžeme popsat jeden z druhů židovské mystiky. Tedy určitou symboliku spojenou s božským zjevením. Toto slovo se objevuje ve všech židovských knihách a je často spojováno s významem numerologie. Jde tedy o určitou číselnou symboliku, která se váže k určitému nadpřirozenu a která může mít přímý vliv na náš současný život tady. A to tak, že se nám mohou otevírat možnosti i vědomosti, které se dají ve všech oblastech života využít. A to jak v oblastech osobních, tak třeba také v oblastech pracovních.

Hlavní roli hraje 7 čísel

Kabala je natolik unikátní učení, že je třeba zmínit, že je využíváno celkem 7 čísel, které přinášejí potřebnou inspiraci, ale i transformaci. Každé z čísel následně symbolizuje jeden konkrétní kanál a také jednu konkrétní oblast lidského života. A tím se postupně dostáváme k samotnému červenému náramku. Jak už tušíte, s tímto židovským učením má souvislost. Když se na konkrétní náramky podíváte blíže, jsou unikátní také tím, že je na nich určitý počet uzlů. To, kolik jich je, je spojeno právě s mystikou daného konkrétního čísla a tím, čeho je možné dosáhnout. Někdo nosí 1 uzel, někdo všech 7.

Červený náramek přináší jakousi formu ochrany

Důvodem, proč lidé nosí červený náramek je to, že jim dokáže dát určitou formu ochrany. A ta je v dnešním světě velmi potřeba. Jedná se o formu určité duchovní ochrany, která může napomoci tomu, že se nám bude v klasickém, tedy běžném životě dařit tak, jak je potřeba. Náramek je jakýmsi štítem přede celou řadou negativ, které nás jako člověka mohou ovlivňovat. Může mít vliv na to, že se bude dařit, ale i na to, že když se dařit nebude, není důvod obávat se velkých problémů.

Červený náramek má různé podoby

Jak jsme již zmínili výše, červený náramek se nemusí lišit jenom tím, kolik má na sobě vytvořených uzlů. Liší se také tím, jak vypadá. Nejde jenom o různé variance spojené s tím, z jakého materiálu, tedy z jakých červených šňůrek je vyrobený. Opomíjet nelze také to, že ho mnozí lidé doplňují i různými přívěsky. Ty se mohou týkat nejenom židovské kultury, ale i řady jiných kultur. Kabala jako učení toto toleruje. Je tedy možné získat nejenom ochranu samotného náramku a jeho uzlů, ale je možné získat i další ochrany, které plynou z jiných kultur a které jsou získány tak, že je na přívěsek přidáno něco navíc.

Kde se dá červený náramek získat?

Možností je celá řada. Důležité je myslet nejenom na jeho estetickou hodnotu, ale hlavně na jeho ochranitelskou. I proto je třeba vybírat místo, kde ho získáte. Může se jednat například o obchody speciálně zaměřené na duchovno a učení Kabala jako takové. Stejně tak je možné získat daný náramek i jako dar od někoho s židovským vyznáním a někoho, kdo věří na určitou mystiku a fakt, že náramek dokáže ochraňovat.

Nejde však jenom o jeho koupi, nebo také jeho získání. Důležité je, aby vám byl náramek nasazený na ruku a zavázaný jinou osobou. Následně by měla být také přečtena, nebo z paměti odříkaná modlitba. Jedině tak dojde k tomu, že budou schopnosti náramku skutečně aktivovány a ten bude složit tak, jak má. Zda k tomuto došlo u všech lidí, co ho nosí, nevíme. Může se proto stát, že nejsou tak chráněni, jak očekávají.

Sdílejte článek