David Hampl
3 října, 2017

Je úžasné, kolik toho o člověku můžete zjistit jen z jeho rukopisu. Stejně jako Vaše neverbální komunikace, i Váš rukopis toho hovoří mnoho o Vaší povaze a může být dokonce použit k označení vážných zdravotních problémů.

Shromáždili jsme pro Vás nejvíce převládající rysy kaligrafie, které definují Vaši osobnost.

[hana-code-insert name='google' /]Na velikosti záleží

Při analýze rukopisu je velikost kritická. Pokud píšete velkými písmeny, jste extrovertní. Jste společenská, sebejistá a nikdy pro Vás není problém kontaktovat nové lidi. Nevadí Vám být středem pozornosti.

Pokud píšete malými písmeny, pravděpodobně budete mít introvertní osobnost. Jste soustředěná, opatrná a plachá. Vždy věnujete pozornost podrobnostem a analyzujete lidi dříve, než se cítíte sebevědomě a pohodlně v jejich blízkosti.

Rozestup mezi slovy a písmeny

Široká mezera mezi slovy znamená, že máte problémy s důvěrou. Jste náchylná k osamělosti a vyhýbáte se kontaktu s jinými lidmi.

Průměrná vzdálenost ukazuje, že se cítíte dobře ve společnosti.

Pokud se rozhodnete psát s úzkými mezerami, můžete být nestabilní buď v emocích, nebo v myšlení. Cítíte potřebu být kolem lidí a nemůžete být sama.

Průměrná mezera mezi písmeny znamená sebevědomou a nezávislou osobu. Písmena psaná blízko sebe ukazují, že se cítíte nepříjemně a pravděpodobně máte nízké sebevědomí.

Šikmé

Pokud Vaše písmo není šikmé, jste praktická, logická a vyvážená osoba. Vždy máte kontrolu nad svými emocemi a Vaším prostředím.

Pokud však píšete se sklonem napravo, můžete být méně kontrolovatelná osoba, která je více otevřená novým zkušenostem. Rádi se setkáváte s novými lidmi a změna Vás neděsí.

Existuje však i třetí možnost: pokud máte náklon písma doleva, můžete být opatrnější a nejistá. Nejste ráda centrem pozornosti, ale jste skvělá v týmové práci.

Tečky nad "i"

Tečka nad "i" vypadá jako zanedbatelný detail, ale zaujme Vás, když víte, kolik toho o Vás dokáže prozradit. Pokud umisťujete tečku vysoko, máte s největší pravděpodobností skvělou představivost. Jse obyčejný snílek s hlavou v oblacích.

Pokud používáte pomlčku, jste příliš kritická a pozorná. Vždy se do všeho hrnete naplno a cítíte, že byste mohla odvádět svou práci lépe.

Kroužek, nebo jiný symbol namísto tečky ukazuje, že jste kreativní a často jednáte dětinsky. Ráda si hrajete a využíváte každé příležitosti, která musí nést stopu Vaší činnosti.

[hana-code-insert name='Dole' /]Důraz

Důraz, který přenášíte na papír, hovoří o Vaší vitalitě a vnitřní bezpečnosti.

Těžký důraz hovoří o Vaší síle, vysoké sebeúctě a důvěře. Jste velmi oddaná a vždy se těšíte.

Pokud je důraz měkký, máte větší pravděpodobnost, že budete citově založená a empatická. Vždy o sobě pochybujete a je pro Vás těžké se rozhodovat.

Sdílejte článek