David Hampl
29 dubna, 2019

Škola je to nejdůležitější v životě každého. Díky ní je možné získat potřebné vědomosti, stejně jako naučí chovat se v kolektivu, spolupracovat, ale i celou řadu dalších věcí. Bez potřebného vzdělání to dnes zkrátka a jednoduše nejde. Ne vždy ale spolupráce školy a rodičů probíhá tak, jak by měla. Příkladem budiž tento vzkaz, který na svém profilu na FB sdílel Paulo Gandra. Jedná se o bývalého švédského učitele, který by mohl vyprávět o tom, kolik problémů lze nejenom během vyučování zažít.

Co se jednoho dne objevilo na dveřích školy?

Vedené školy nikoliv ve Švédsku, ale v Portugalsku se jednoho dne rozhodlo k poměrně radikálnímu kroku. Mělo už dost toho, co se ve škole děje a jak se zde nerespektují pravidla. A tak se na dveřích objevila poměrně zajímavá cedulka, která u řady rodičů vyvolala rozhořčení. Byli tu ale i tací, kteří s ní plně souhlasili. Co se zde objevilo? Podívejte se.

Přečtěte si znění jednotlivých bodů

Nebyl to jeden sáhodlouhý vzkaz, ale jednalo se o soupis jednotlivých bodů, které byly určené k přečtení rodičům. A právě ty vyvolaly tolik kontroverze. Proč? Podívejte se sami a můžete to posoudit.

1 – Je povinností rodičů naučit své potomky několik základních slov. Jedná se o slova jako prosím, děkuji, omlouvám se, moje chyba a jim podobné.

2 – Žádáme rodiče, aby svým dětem vysvětlili význam slov, jako je dochvilnost, pracovitost, svědomitost, úcta a solidarita. Vše jim vysvětlete v širším kontextu, ve vztahu ke spolužákům, učitelům, dospělým i starším lidem.

3 – Dbejte na to, že vaše děti musí do školy chodit upravené. Musí být umyté, učesané a také čistě oblečené.

4 – Naučte své děti správně mluvit. Mělo by mluvit v klidu, umět vše vysvětlit s rozvahou a nemělo by mluvit s plnou pusou.

5 – Dbejte na základy slušného chování u svých dětí. Odpadky patří do koše, odpad se třídí, při jídle se nemlaská, nekrká a nesrká. Ať se ve škole chovají stejně slušně, jako se chovají doma.

6 – Naučte děti organizovat svůj čas. Ať ho mají dostatek pro své úkoly a povinnosti, ať se věnují svým věcem a pokud to není vyžadováno, ať nenarušují práci druhých. Učte je určité samostatnosti.

7 – Ve škole budeme i nadále vyučovat předměty, jako je matematika, fyzika, cizí jazyky, dějepis a mnoho dalších. Naším cílem je dát dítěti všeobecné vzděláním využitelné jak v budoucím životě, tak v navazujícím studiu.

Škola učí, nikoliv vychovává! Pamatujte si tento fakt a myslete na to, že když nám své děti předáváte, měly by mít osvojené naprosto základní dovednosti týkající se jejich chování. My se díky tomu budeme moci zaměřit na to, co od nás očekáváte. Na předání důležitých znalostí.

Co na tento vzkaz říkáte?

Co říkáte na takto originální vzkaz? Je zajímavý? Je podle vás správný, nebo je už přes čáru? Řadíte se do skupiny matek, které vychovaly své děti slušně a nemáte s ním problém, nebo byste se naopak cítila rozhořčeně? Projevte svůj názor.

Sdílejte článek