Věříte na posmrtný život? Známá jasnovidka Baba Vanga tvrdí, že smrtí život nekončí! Popisuje kdo se může vrátit.

Otázka toho, co přichází po smrti, je odedávna jednou z nejvíce fascinujících a zároveň nejkontroverznějších témat lidstva. Zatímco někteří pevně věří v existenci posmrtného života, jiní považují smrt za absolutní konec. Jednou z těch, kteří se nebáli vyjádřit své přesvědčení ohledně toho, co následuje po smrti, byla bulharská jasnovidka Baba Vanga.

Tato pozoruhodná žena, jejíž skutečné jméno bylo Vangelija Pandeva Dimitrovová-Gušterovová, tvrdila, že má dar předvídat budoucnost a komunikovat s duchy zemřelých. Podle jejích slov smrt není konečnou stanicí, ale spíše začátkem další etapy naší existence. Jaké informace nám zanechala Baba Vanga o tom, co se děje po smrti a kdo se může vrátit zpět na Zem?

Duchovní svět a komunikace se zemřelými

Jednou z klíčových přesvědčení Baby Vangy bylo, že duše zesnulých nekončí svou existenci, ale naopak dále žijí v duchovním světě. Podle jejích slov „mrtví stále žijí, jsou mezi námi, milují nás a pomáhají nám pochopit věčné pravdy života„.

Tato jasnovidka tvrdila, že zemřelí si zachovávají svou jedinečnou osobnost a schopnosti. Mají prý zrak, sluch a další smysly, stejně jako emoce jako radost, smutek či smích. Jejich duše však nemají fyzickou podobu, ale jsou „průzračné a bezbarevné jako voda ve sklenici„.

Baba Vanga věřila, že duchovní svět je propojen s tím naším, a že zemřelí nás mohou ovlivňovat a dokonce nám i pomáhat. Tvrdila, že „duchové jsou mezi námi“ a že je důležité je v srdcích uctívat.

Facebooka

Převtělování a znovuzrození

Jedním z nejkontroverznějších aspektů učení Baby Vangy bylo její přesvědčení o převtělování a znovuzrození duší. Podle jejích slov „existuje převtělování, ale ne každý může být převtělen„. Tvrdila, že na Zem se znovu vrací pouze „dobří a nejlepší„.

Zároveň popisovala, že duše v duchovním světě mají „třicettři let – Kristův věk“ a „nejsou tam mladší nebo starší 33 let„. To naznačuje, že duše procházejí jakousi formou omlazení či transformace při přechodu do jiné dimenze.

Baba Vanga také tvrdila, že ne všichni zemřelí se mohou vrátit zpět na Zem. Podle jejích slov „duše, které žijí v nadpozemském světě„, mají tuto možnost. To by naznačovalo, že existence v duchovní říši je jakýmsi předstupněm před případným znovuzrozením.

Posmrtná existence a nové objevy

Kromě informací o životě po smrti a možnosti převtělování zanechala Baba Vanga také předpověď, že lidstvo čeká doba „velkých zázraků“ a „velké objevy v duchovní a nemateriální oblasti života„.

Tato jasnovidka věřila, že věda v budoucnu bude schopna lépe prozkoumat a pochopit nadpřirozené jevy a duchovní dimenzi existence. Podle jejích slov „nemáme způsob, jak to změřit“ v současnosti, ale jednou budeme mít lepší metodologie a nástroje, které nám pomohou objasnit otázku posmrtného života.

Facebooka

Kritický pohled odborníků

Ačkoli myšlenky Baby Vangy ohledně života po smrti rezonují u mnoha lidí, ne všichni odborníci s jejími tvrzeními souhlasí. Psycholog Jeroným Klimeš například uvedl, že „v psychologii, pokud nemáme vysvětlení a nástroj ke změření, buď tvrdíme, že to neexistuje – je to hloupost a nesmysl, nebo argumentujeme, že je mnoho věcí stále neprobádaných„.

Klimeš tak vyjádřil pochybnosti o možnosti prokázat existenci posmrtného života současnými vědeckými metodami. Zároveň však připustil, že mnoho jevů zůstává neprobádaných a že v budoucnu mohou být vyvinuty lepší nástroje pro zkoumání nadpřirozených jevů.

Předpovědi Baby Vangy a jejich naplnění

Baba Vanga si během svého života získala pověst jedné z nejslavnějších jasnovidek na světě. Dokázala prý předpovědět řadu významných událostí, jako byl útok z 11. září 2001, smrt princezny Diany nebo výbuch v Černobylu.

Tyto a další její předpovědi, které se následně naplnily, jí vynesly pověst mimořádně schopné a vlivné věštkyně. Mnozí lidé tak začali brát vážně i její tvrzení o posmrtném životě a možnosti znovuzrození.

Život a dar jasnovidectví Baby Vangy

Vangelija Pandeva Dimitrovová-Gušterovová, známá pod přezdívkou Baba Vanga, se narodila v roce 1911 v Petriči v Bulharsku. V dětství přišla o zrak při velké bouři doprovázené tornádem, což jí podle jejích slov propůjčilo dar jasnovidectví a léčitelství.

Od té doby se Baba Vanga proslavila po celém světě svými prorockými schopnostmi. Lidé z celého světa za ní putovali, aby jí svěřili své starosti a nechali si předpovědět budoucnost. Zemřela v roce 1996 ve věku 85 let, zanechavši za sebou rozsáhlé dědictví pozoruhodných vizí a předpovědí.

Spiritualita a duchovní rozměr života

Ačkoli myšlenky Baby Vangy mohou být pro některé lidi těžko uchopitelné, je nesporné, že se dotýkají hlubokých spirituálních a existenciálních otázek. Její učení zdůrazňuje duchovní dimenzi lidské existence a možnost pokračování života po fyzické smrti.

Tato jasnovidka tvrdila, že smrt není konec, ale spíše přechod do jiné formy bytí. Podle ní duše dále žijí v duchovním světě a mohou dokonce komunikovat s živými a pomáhat jim. Její vize tak vybízejí k zamyšlení nad tím, co přijde po naší pozemské pouti.

Odkaz Baby Vangy a záhada posmrtného života

Ať už považujeme myšlenky Baby Vangy za pravdivé, nebo je vnímáme jako pouhé spekulace, je nesporné, že tato žena zanechala výraznou stopu v lidské imaginaci a diskuzích o posmrtném životě. Její učení přitahuje pozornost a vzbuzuje otázky, nad kterými se lidstvo zamýšlí již po staletí.

Záhada toho, co přichází po smrti, zůstává i nadále jednou z nejzásadnějších a nejfascinujících otázek lidské existence. Myšlenky Baby Vangy, ať už je přijímáme, či nikoli, nás vybízejí k zamyšlení nad tímto tajemstvím a nad možnostmi, které nám duchovní dimenze našeho bytí může nabídnout.

Zdroj: Zivotvcesku.cz, Seznam.cz