Víte, proč a v čem se klávesy písmen „F“ a „J“ liší od ostatních?

Pokud patříte k těm, kteří pravidelně používají počítat, jistě jste si toho již všimli a jistě vás napadla otázka proč? O čem je řeč? O tom, proč na všech počítačových klávesnicích, klasických i notebookových, se dvě klávesy na první pohled odlišují od ostatních? Ještě stále nevíte, co máme na mysli? Čtete dále.

Naprostá většina kláves pro psaní písmen je stejná, jen dvě vypadají trochu jinak. Konkrétně jde o klávesy označující písmeno „F“ a písmeno „J“. Na jejich klávesách se totiž v jejich spodní části nachází malý výstupek v podobě vodorovné čárky. Víte, proč se ale tyto klávesy liší a jaký je účel tohoto nenápadného výstupku?

Proč výstupky?

Vysvětlení je velmi jednoduché. Předně se na klávesnici musíte podívat trochu jinak, než jak se na ni běžně díváte, a to jako na nástroj, který nám má usnadnit činnost, v tomto konkrétním případě psaní na počítači. Z tohoto důvodu je samozřejmě vyžadováno, aby byla přehledná, jednoduchá, ale také velmi účinná a umožňovala rychlé a pohodlné psaní. Klasická klávesnice, která je známá podle umístění prvních šesti písmen také jako QWERTY klávesnice a byla sestrojena a uspořádána tak, aby ta nejčastěji používaná písmena byla přiměřeně blízko u sebe, a aby obě ruce tak na ní mohly současně pohodlně psát. S tímto vysvětlením souvisí i umístění výstupků na klávesnici označující písmena „F“ a „J“.

Čtěte také: Je lepší lněná semínka konzumovat ráno nebo večer?

Proč „F“ a „J“?

Jejich funkcí není nic jiného než pomoci se snadnou orientací na klávesnici bez toho, abychom se na ni při psaní museli dívat, neboť výstupky ucítíme pod našimi prsty. Při správném psaní všemi deseti prsty bychom na těchto písmenech měli mít umístěny naše ukazováčky. V případě, že člověk zná pozici kláves „F“ a „J“, zná hned také pozici dalších písmen a čísel v okolí. Z jakého důvodu byly zvoleny právě klávesy pro písmena „F“ a „J“? Nejpravděpodobněji proto, že se z hlediska psaní všemi deseti nacházejí přesně uprostřed klávesnice.