Všechny matky! Modlete se za zdraví a blaho svých dětí. Pro syna u Panny Marie, u syna u Pána Boha.

 

Na světě není nic silnějšího, než spojení mezi matkou a dítětem. S myšlenkami a potřebnými slovy může matka ovlivnit osud svého milovaného dítěte a to poměrně
jednoduše. A samozřejmě nic nepřispívá k posílení zdraví, dobrých životních podmínek a úspěchů vašeho dítěte, jako modlitba, kterou vyslovíte vašimi ústy. Je dokázáno,
že slova modlitby mohou změkčovat dětskou karmu a dokonce jí úplně očistit.

Existují 2 modlitby – pro syna a pro dceru. O těchto božích slovech řeknete, že jsou jednoduchá. Nejdůležitější věc je zapamatovat si modlitbu s prosbou o zdraví a blaho. Pokud se budete modlit za dceru, tak musíte slova směřovat k Marii a pokud za syna, tak k Pánu Bohu.

Modlitba za dceru

Prosím tě, Panno Marie,
dopřej zdraví mé dceři.
Víš, po čem má duše touží.
Nech ji mít v životě jasnější dny!
Prosím se jí o štěstí, krásu, lásku
a mnoho šťastných minut.
Nechte ji plakat méně
a nechte ji šťastné minuty běžet.
A jestliže někoho urazí,
neztvrdí zlomyslnost,
já vím:
svatá přísnost a vaše láska budou pro ni ponaučením .
A jestliže je to kvůli slabosti oduševnění,
nenajde v životě cestu života-
Pomáháš každodenní modlitbě.
Vrať se ke svám duším svého letu.[hana-code-insert name=’google‘ /]

MODLITBA ZA SYNA

Prosím, milostivý Bože,
odpusť mi své přestoupení.
Neexistuje nic bližšího a dražší k
Tvé všudypřítomné lásce!
Ne sám pro sebe se ptám – modlím se za svého syna:
pošlete mu prosperitu a mír,
nechť se stane skutečným mužem, až
vstoupí do zákonného věku.
Zachraň ho před závisti a hněvem,
neboť pro hloupost nedávejte přísné potrestání,
a v tomto světě, hříšný a krutý,
nenechte se opustit vaší péči.