David Hampl
23 ledna, 2019

Každé malé dítě ví, že spánek je pro lidské tělo velmi důležitý. Že si díky spánku odpočine mysl, že si odpočinou svaly, tělo regeneruje, stejně jako načerpá energii. O to více mnozí z nás nechápou, že někdo vydrží nespat skutečně dlouhou dobu. To je příběh i tohoto muže, který to dokázal několik dní. Tedy přesně 11, po které nespal a byl stále vzhůru a stále bdělý. Chtěl si dokázat, jak dlouho to zvládne, stejně jako byl zvědavý, jak se jeho tělo změní. A z těchto změn budete dost možná překvapeni i vy.

6 hodin

Ty jsou ještě hračkou, jelikož dochází k tomu, že se tělo snaží se spánkovým deficitem poprat. A to tím způsobem, že začne vylučovat hormon zvaný kortizol, kterého je rázem v těle více. Díky tomu se organismus nejeví jako tolik vyčerpaný a daný stav se dá celkem bez problémů zvládnout. Může se však objevit úzkost a zmatenost.

12 hodin

V této době již mozek funguje skutečně jenom ve velmi omezeném režimu. Člověk nedokáže řešit jiné úkony, než ty, které dělá každodenně a které má zcela zafixované. Jsou velmi omezené jakékoliv rozhodovací schopnosti, je eliminována schopnost rozumně přemýšlet, nebo schopnost vybavovat si vzpomínky.

21 hodin

Nastává zcela unikátní situace, jelikož tělo je po této době opět svěží. V organismu je dostatek energie, mozek celkem dobře funguje a produktivita je zcela bezproblémová. Objevují se také pozitivní pocity a myšlenky. Člověk se cítí jako vyspalý. Vliv na to má takzvaný dopamin, který tělo začíná produkovat ve velké míře a tím stavy únavy efektivně potlačuje.

36 hodin

Tělo se celkově zpomaluje. Má velmi dlouhou reakční dobu na jakékoliv podněty, stejně jako se zpomaluje také jeho metabolismus. Člověku dělá problém vybavit si některé věci. Vše je jakoby v úsporném režimu. Ten je navíc spojený s tím, že se člověk cítí velmi unaveně a zcela bez energie. A tedy ne úplně příjemně.

45 hodin

Objevují se první výraznější psychické problémy. Jedná se především o různorodé druhy strachů. Též se mohou přidávat různé halucinace a vidiny něčeho, co kolem člověka není. K tomu se přidává také paranoidní stav. Člověk se více propadá do psychických problémů, které zcela eliminují schopnost rozumně a také normálně fungovat.

Zbývající období

Dochází k dalšímu prohlubování výše popsaných stavů. A to v tom smyslu, že se mozek stále více vypíná a vše je pomalejší. Zároveň se prohlubují psychické problémy spojené s tím, že člověk vidí i slyší nereálné věci. Oproti tomu je pro něho stále těžší si vybavit věci běžné, jako jsou vzpomínky, ale třeba i osoby blízké, neb o sebe samotného.

Jde o zcela unikátní stav

Experiment, který prodělal Randy Gardner již v roce 1964 je unikátní také v tom, že i když jsou klasické schopnosti člověka potlačovány, mohou se objevit jiné, které jsou naopak podpořeny. Výsledkem experimentu je fakt, že věci, které se člověk naučil a které během života získal se postupně utlumují. Místo toho se naopak mohou zesilovat různé pudy a schopnosti, které naopak odrážejí vrozené věci související s tím, že se chce člověk udržet na živu.

Pravdou je samozřejmě i to, že i když byl experiment který Randy Gardner podstoupil zajímavý a pro vědeckou komunitu velmi přínosný, byl také velmi rizikový. I proto, že může být spojený s trvalými následky. Proto ho nezkoušejte, a to ani v délce několika dní. Tento experiment samozřejmě proběhl za jasně stanovených podmínek, v laboratoři a s napojením na řadu přístrojů, které monitorovali zdravotná stav tohoto vědce, který obětoval sám sebe. Jedině tak mohlo být zaručeno, že v případě velkých komplikací bude možno ihned zakročit a případné životní funkce obnovit.

Sdílejte článek