David Hampl
10 ledna, 2019

Když jde na toaletu člověk, snaží se o to, aby ho nikdo neviděl. A už vůbec nechce, aby měl možnost pozorovat okolí, nebo aby dokonce někoho sledoval. Jinak to je u zvířecích miláčků, konkrétně u psů. Kdo je pejskař, ten to stoprocentně potvrdí. Když jde se svým psem ven, tak ten nejenom zkoumá, běhá a také skotačí, ale také vyková potřebu. Kromě toho, že zaujme specifickou polohu těla, zaujme i to, kam zamíří svůj zrak. Po celou dobu hledí na páníčka.

Důvod takového chování vychází z minulosti

Z jaké minulosti? Samozřejmě ještě z doby, kdy pes nebyl domestikovaným domácím mazlíčkem. Bylo to v době, kdy byl volně žijícím zvířetem. To se musel nejenom sám postarat o to, aby měl dostatek potravy, ale musel se taká sám postarat o to, aby ho někdo nenapadl. A to jak v podobě jiného psa nebo jiného zvířete, tak i v podobě člověka, který se ho dost často bál.

Právě chvíle, kdy pes začal vykonávat svou potřebu, pro něho byla velmi riziková. Pokud by na něho v tu dobu někdo zaútočil, mohl by to být problém v tom smyslu, že by pes nestihl zareagovat a tak by se nemusel ani ubránit, nebo by nezvládl utéci. A právě z této doby je zakořeněna snaha psal hlídat okolí. Tak, jako ho hlídal a pozoroval v době, kdy byl ještě divoký, ho hlídá a také pozoruje v době, kdy je domestikovaný a je považován za domácího mazlíčka.

Spoléhá na vás

Proč se ale pes při vykonávání potřeby nedívá všude do okolí, ale dívá se na vás? I to vychází z minulosti a z doby, kdy žil ve smečce. Zde platí jasná pravidla. Ta jsou spojena s tím, že jeden chrání druhého. Pes tak nemusí sledovat celé okolí, jelikož mu stačí, když bude sledovat toho člena smečky, který je na pozoru. Pokud ten nějak zareaguje, ví pes, že se něco děje.

Dnes už samozřejmě psi ve smečkách nežijí. Ale to neznamená, že jsou samotáři. Mají jednoho parťáka, kterým jste právě vy. A zde si už také zcela logicky odvodíte onen hlavní důvod spojený s tím, proč se pes při vykonávání potřeby dívá na člověka. Dívá se na vás z jednoho prostého důvodu. Tím není nic jiného, než fakt, že vás bere jako přítele, který v tu dobu hlídá. Pozoruje vás a vaše reakce a spoléhá na to, že vy monitorujete okolí a v případě problému dáte vědět, že se něco děje.

Tuto teorii potvrzují i odborníci na zvířecí svět

Nejde o žádnou vymyšlenou teorii, jelikož se jedná o jasný a pravdivý fakt. Potvrzuje ho také řada odborníků na zvířecí říši, konkrétně potom na psy. Jedním z takových je také lékařka Dr. Kathryn Primm. Ta říká, že důvodem proč pes sleduje vás je právě to, že spoléhá na to, že monitorujete situaci a že ho v případě nebezpečí upozorníte, že se něco děje. On sám totiž není v ideální pozici jak v tom, aby mohl celé okolí monitorovat, tak není ani v ideální pozici pro případnou rychlou reakci.

Naučte se, jak se máte chovat

Pokud vidíte, že váš pes jde do polohy, kdy bude vykonávat velkou potřebu, je na místě tomu přizpůsobit vaše chování. V tu chvíli zpomalte, zastavte se a také velmi zvolněte veškeré pohyby. Je třeba, abyste byli úplně v klidu. Eliminujte jakékoliv nepřirozené, stejně jako eliminujte jakékoliv prudké a také trhavé pohyby. Toto všechno může pes vyhodnotit jako reakci na to, že se něco děje. Vykonávání velké potřeby přeruší a i on začne dávat pozor. Přitom neprosto zbytečně, jelikož jste ho vyrušili jenom tím, že nevíte jak na něj.

Naučte se, jak správně se svým psem komunikovat

Hlavní důvody znáte a jsou v podstatě jasné. Nutno však dodat i to, že je na místě naučit se také se svým psem komunikovat. A to v tom směru, že o vás může pohledem, pokynem, ale také povelem očekávat, že může vykonávat potřebu, jelikož je bezpečno. Stejně tak by měl cítit, že znáte svou roli a že jste skutečně takzvaně na stráži. V tu chvíli i vy pochopíte, že váš pes se na vás nedívá proto, že byste snad utíkali, ale že vás sleduje proto, že vám věří v tom směru, že ho hlídáte.

Sdílejte článek