Jak se rozvést co nejrychleji? Podejte elektronickou žádost o rozvod (vzory, rady, a kam ji poslat)

Když si dva přestanou rozumět, je někdy lepší, kdy „jdou od sebe“. Důvodů k neshodám může být mnoho, nejčastěji to však bývají finance a nevěra, která rozvrací i dlouholetá manželství. Žádost o rozvod ale může být komplikovaná a táhnout se i celé roky, zejména, pokud se manželé nedokážou dohodnout na majetkovém vypořádání. Jak rozvod urychlit, na co se připravit, a co znamená podání on-line žádosti o rozvod?

Rozvod manželů

Sporný x Nesporný x Ztížený rozvod

Není rozvod jako rozvod, a těch s hladkým průběhem bývá opravdu málo. Drtivá většina jich končí u soudu, a mnohé se táhnou i několik let. Nejjednodušší proces je tzv. nesporný rozvod, kdy se manželé sami dohodnou na podmínkách rozvodu, majetkovém vypořádání i na výchově dítěte, a tuto dohodu sepíší, podepíšou, a nechají ověřit pravost právníkem.

Čtěte také: Po rozvodu žil bez peněz, v této ruině. Když uvidíte, jak ji sám zrekonstruoval nebudete mít slov

Nejčastější variantou potom bývá rozvod sporný, kdy musí za manžele rozhodovat soud. Ti se totiž nedokážou dohodnout na majetkovém vypořádání, bydlení, ani na výchově dětí. Nutno zmínit, že si často dělají jenom zbytečné naschvály, aby tomu druhému co nejvíce uškodili. Soud pak zkoumá příčinu rozvratu a snaží se vyvodit co možná nejlepší důsledky pro obě strany. Je-li například na vině nevěrný manžel, vyjde z rozvodu lépe manželka (není to ale pravidlem, soud také zkoumá, proč k nevěře došlo, jaký měli manželé vztah, jak to u nich chodilo apod.).

Vzory žádosti o rozvod:

  • Stáhněte si vzor žádosti sporného NEBO nesporného rozvodu v PDF (ZDARMA)
  • Předepsanou žádost si upravte dle svých potřeb; pokud potřebujete pomoct, napište na [email protected], popište nám svůj příběh, a my vám za 350 Kč žádost o rozvod připravíme

Poslední možností je potom rozvod ztížený, kdy si oba manželé rozvod přejí, ale byl by v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů. Tady je na uvědomění každého obou z manželů, kdo může dítěti reálně poskytnout lepší podmínky pro život a výchovu. Posuzuje se, jestli má rodič stálé bydlení, zaměstnání, a kolik „volného času“ může dítěti věnovat. Je-li například otec v práci na stálých výjezdech, přikloní se soud na matčinu stranu, byť se může otec o své dítě starat sebelíp.

Rozvod manželství

Ztížený rozvod vás ale čeká i v případě, že se jeden z manželů na rozpadu manželství nepodílel, nebo by mu byla způsobena zvlášť závažná újma. V takovém případě pak mimořádné okolnosti (např. je-li jeden z manželů vážně nemocný, a není schopen samostatně fungovat) hovoří ve prospěch zachování manželství – byť může být pro jednu stranu nucené. Zákon ale hovoří po vzoru manželského slibu „ve zdraví i nemoci, v chudobě i bohatství“.

Jak zkrátit rozvod na minimum, a na co si dát pozor?

Víme, že tohle mnozí neuslyší rádi, protože „co kdybych mohl/a dostat víc?“, ale opravdu je dobré řešit vše s klidnou hlavou a rozumně. Nebo se raději chcete dlouhé roky přetahovat o každou korunu, strávit desítky hodin u právníků, u soudu, sháněním „špíny“ na druhého apod.? Zásadní je vyřešit bydlení, finanční stránku a péči o dítě. Z praxe víme, že děti zůstávají ve většině případů s matkou, která se obvykle stará o většinu výchovy už během manželství.

Bude to lepší pro dítě, nebo pro „vás“?

Muži by v tomto případě měli rovnou usilovat o střídavou péči než o „úplné opatrování“; chlapi, na tohle prostě nejsme stavění (samozřejmě existují výjimky). V praxi se manželé nakonec rozhádají tolik, že bude dítě ve výhradní péči jednoho z rodičů, a druhého bude vídat „nuceně“ z nařízení soudu. Oheň na střeše pak bude i kvůli výživnému, které „vyšoupnutý“ rodič povinen platit i za cenu, že se kvůli nevyřešené péči nemůže s dítětem vídat (a druhý rodič styku brání).

Rozvod - děti

Největší újmu bude mít ovšem dítě, jehož psychika může být pod takovým nátlakem značně poznamenána (v praxi se to stává poměrně často), zhorší se ve škole, bude mít noční můry, panické záchvaty… Chcete-li své dítě vídat, zkuste nějakou smysluplnou domluvu, kdy budou děti ve střídavé péči. Neptejte se ovšem na názor dětí, a nenuťte je k rozhodnutí; zejména děti před pubertou vám nemohou odpovědět rozumně, ze strachu navíc mluví jinak, než to skutečně cítí.

O majetek i peníze se rozdělte, nebo…

Na peníze si nikdo nenechá sáhnout, to je jasné… Jenomže majetek i peníze získané během manželství spadá do společného jmění, které si po rozvodu musíte spravedlivě rozdělit. Co se bydlení týče, zůstává obvykle byt/dům matce, která v něm bude nadále bydlet i s dětmi (otec tak v podstatě přichází o střechu nad hlavou, což je docela kruté, ale na druhou stranu mají jeho děti kde bydlet).

S naspořenými penězi můžete jít napůl, nebo se dohodnout jinak (např. muž dá ženě „odstupné“, a ta už po něm u soudu nebude další finanční prostředky žádat). Jenomže muž, který tolik dlouhých let chodil do práce a de facto rodinu živil, tohle ponese těžko; žena je na druhou stranu ukřivděna, že to ona přeci vychovávala dítě sama, a náleží jí tak odměna. Jakmile vygradují názory do těchto výšin, bude rozdělení majetku nařízeno soudem.

Žádost o rozvod podejte osobně nebo elektronicky

Nejdříve je nutné vědět, jaký typ rozvodu vás čeká: nesporný/sporný/ztížený. V prvním případě si stačí stáhnout on-line formulář, vyplnit ho a zaslat k okresnímu soudu, který po odsouhlasení obou zainteresovaných manželství anuluje. Bude-li ovšem rozvod sporný nebo ztížený, požádejte o pomoc advokáta/právníka.

Jak se rozvést

Tomu zaplatíte přibližně 1 000 Kč a více, podle toho, kolik věcí je k řešení, o jak velký majetek se jedná, jak špatné/dobré vztahy mezi manželi panují apod. Advokát vaši žádost sestaví, uvede okolnosti rozpadu manželství, vypíše rozdělení majetku, financí a péči o děti. Nemáte-li jednotný názor, sejdou se obě žádosti u soudu, který je posoudí a rozsoudí. Mějte na paměti, že je vždy lepší smysluplná domluva (nenechte se ale do ničeho tlačit!), než několikaleté dohadování.

Vzory žádosti o rozvod:

  • Stáhněte si vzor žádosti sporného NEBO nesporného rozvodu v PDF (ZDARMA)
  • Předepsanou žádost si upravte dle svých potřeb; pokud potřebujete pomoct, napište na [email protected], popište nám svůj příběh, a my vám za 350 Kč žádost o rozvod připravíme

Soudní řízení o rozvodu manželství lze zahájit na návrh jednoho z manželů, nebo společným návrhem obou manželů. Soud probíhá v obvodu, v němž měli nebo mají oba manželé poslední společné bydliště. Pokud takový soud není, bude rozvodové řízení řešit obecný soud manžela, který nepodal návrh na rozvod. Jestliže není tato varianta možná, ujme se řízení obecný soud manžela, který podal návrh na rozvod.

Rozvést se můžete téměř okamžitě, a bude-li to možné, dojde v krátké době také k rozdělení majetku. Nejdelší trvání mívají zpravidla soudy o děti, kdy (jak už jsme zmínili výše) jeden či druhý rodič bojuje nikoli za sebe, ale aby tomu druhému co nejvíce uškodil. Pokud má manželství opravdu krachnout, ukončete ho co možná „nejlépe“, nepřidělávejte si zbytečné starosti, a začněte s čistým štítem.