Zvyšuje Slunce svou aktivitu, která by mohla mít i negativní dopady na Zemi? Podle NASA by tomu tak být mohlo

Nikdo jistě nebude zpochybňovat význam Slunce pro zachování života na Zemi. Už méně lidí však ví, že jsou úkazy na Slunci, které mohou na Zemi vyvolat také negativní důsledky. Těmto úkazům se říká sluneční erupce. Jsou poměrně běžné a odehrávají se na slunečním povrchu, ale pokud by překročily určitou intenzitu, mohly by na nás mít až devastující účinky.

Agentura vlády Spojených států amerických, která se zabývá civilním vesmírným programem, Národní úřad pro letectví a vesmír, který je znám pod zkratkou NASA, v nedávné době vydal prohlášení o tom, že jeho odborníci pozorovali na povrchu Slunce zvýšené sluneční erupce.

Podivný rok 2020

Rok 2020 i bez informací o zvýšení sluneční aktivitě působí tak, že se opravdu „vymkl z kloubů“, a to zejména kvůli celosvětové pandemii onemocnění COVID-19, způsobovanému koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2.

Čtěte také: Osobnostní test s osmisměrkou: Najděte první květinu a zjistěte, jaká osobnost se ve vás skutečně ukrývá a co o sobě sami nevíte

Zaměříme-li se na sluneční erupce, je třeba začít tím, co toto slovní spojení v reálu vůbec znamená.

Sluneční erupce, jak již sám název napovídá, jsou exploze obrovské síly, které vznikají blízko slunečních skvrn, které se rovněž objevují na povrchu Slunce. Jedná se o oblasti se

  • sníženým tlakem plynu,
  • nižším zářením, a zejména
  • sníženou teplotou.

Pro sluneční erupce jsou typické proudy vysoce energetických částic a také intenzivní škodlivé záření.

Podle odborníků lze z náhlé intenzity slunečních erupcí usuzovat, že podobné jevy by se v budoucnu mohly objevovat častěji než dosud. Ta nedávná je podle expertů nejsilnější od stejného období roku 2017.

Účinky některých dosavadních slunečních erupcí na Zemi

Stává se, že následkem sluneční erupce může docházet k přerušení vysílání a různých komunikačních systémů, protože erupce mají vliv na funkčnost satelitů. Může dojít nejen k vlastnímu přerušení signálu, ale dokonce i k poškození vnitřního zařízení satelitu a jeho následnému opuštění oběžné dráhy.

Dalším pozorovaným důsledkem slunečních erupcí byl výskyt některých atmosférických jevů mimo oblast jejich obvyklého pozorování. Například severní polární záře (Northern Lights, aurora borealis) bývá obvykle patrná pouze na Aljašce a v Kanadě, ale v roce 1989 by tento jev velice vzácně pozorován i nad Floridou, a to díky silné bouři.

K nejobávanějším dopadům slunečních erupcí patří jistě elektrické poruchy, kdy může dojít až k mnohahodinovým výpadkům elektrické energie, a to dokonce i ve velkých oblastech. Jeden takový výpadek nastal v roce 1989 na celém území provincie Québec v Kanadě.

Tyto jevy však zdaleka nebyly zaznamenány pouze v 80. letech minulého století. Z poměrně nedávné doby, konkrétně z roku 2000, je známá intenzivní sluneční erupce, která měla za následek zkrat satelitů a také výpadek rádiového signálu. I v roce 2003 došlo k velice silné sluneční bouři, která však naštěstí pro Zemi nepředstavovala žádné nebezpečí.

Odborníci rozdělili sluneční erupce podle jejich síly do různých tříd. Ta zatím poslední, letošní, patřila svou intenzitou do třídy M, což je naštěstí jen střední třída, kdy obvykle nedochází k vážnějším poškozením zařízení a podobně. Vědci se však obávají, že každý výskyt byť i menších erupcí s dopadem na Zemi může znamenat jejich zvýšený výskyt v budoucnu, kdy nelze vyloučit, že by mohly patřit do daleko nebezpečnější třídy X, kdy by již mohlo dojít i k závaznějšímu poškození Země.