David Hampl
21 prosince, 2018

Každý rodič touží po tom, aby jeho dítě bylo tím, které je skutečně dokonalé. Aby to bylo právě jeho dítě, které bude chytré, ale hlavně bude zcela samostatné. To se nemusí vždy povést, jelikož ne každý rodič má v tomto směru dostatek zkušenost. Proto by měl dát na rady odborníků. Podívejme se společně na rady známé psycholožky, které mohou být vodítkem každého rodiče, který chce dítě, které bude naprosto dokonalé. Vychovat ho není zase až tak složité.

Metoda Montessori jako velký unikát

Na čem jsou založeny dané rady? Na využití metody, kterou lze označit za skutečně zajímavou a také za skutečně unikátní. Je to metoda Montessori, které se stává populární po celém světě. Mnoho lidí si přitom myslí, že jde o postup moderní. Opak je pravdou. Dané postupy vznikly již zhruba před 100 lety, kdy se začaly aktivně uplatňovat. Stejné je tomu i dnes. Tato metoda výchovy může být uplatňována nejenom v rodinách, ale může být využívána třeba i ve školách i mateřských školkách.

Základy dané metody položila Maria Montessori, podle které se tento postup výchovy také jmenuje. Tato žena byla italskou lékařkou a také učitelkou. Právě tato dané kombinace jí pomohla v tom, že dokázala lépe radit rodičům se správností jejich výchovy.

Dítě se učí z věcí kolem sebe

Snažte se, aby mělko dítě kolem sebe mnoho různé inspirace. Daná metoda je založena na tom, že se dítě učí hlavně z těch věcí, které ho přímo obklopují. Čím jich je více, tím lépe.

Eliminujte kritiku

Kritika by měla přijít skutečně až ve chvíli, kdy je nutná. Nejenom, že může brzdit samotný rozvoj dítěte. Pokud je kritizováno velmi často, vede to k tomu, že bude v budoucnu kritizovat druhé.

Pozor na nepřátelství

Atmosféra, ve které dítě žije, je velmi důležitá. Pokud je negativní až nepřátelská, může to směřovat k tomu, že začne postupně bojovat s okolím a působit negativním dojmem.

Respektujte ho

Nejenom, že se dítě také samo naučí respektovat druhé. Dítě tak bude moci dělat to, co i samo považuje za správné. Když respektujete vy dítě, bude i ono následně respektovat vás samotné.

Nesmějte se

Pokud se mu něco nepovede, není na místě se mu smát. Vystavení těmto pocitům může vést k tomu, že bude dítě velmi nesmělé. V budoucnu se bude bát něco udělat nebo také cokoliv ukázat.

Dopřejte mu pocit bezpečí

Ten je pro každé dítě velmi důležitý. Právě vytvoření pocitu bezpečí je spojeno také se samotnou důvěrou, které bude mít nejenom ve vás. Bude mít také velkou důvěru v mnohé ostatní.

Nemělo by se stydět

Pokud udělá něco špatného, mělo by si to uvědomit, ale nemělo by se za to stydět. Dlouhodobé vyvolávání pocitu studu se podepíše na tom, že dítě bude po celý život cítit vinu i za drobnosti.

Podporujte ho

Podpora ho nejenom posouvá dále, ale je spojována také s tím, že dítě bude mít výrazné sebevědomí, které bude potřebovat hlavně v dospělosti, při cestě za svými cíli.

Nemějte přehnané nároky

Vaše nároky by měly vždy odpovídat jeho věku a také jeho schopnostem. I díky tomu se naučí trpělivosti a bude vědět, že když něco dělá, tak to dokáže dotáhnout do úspěšného konce.

Vytvářejte přátelskou atmosféru

Bude se cítit velmi dobře nejenom s vámi. Daná přátelská atmosféra mu pomůže také v tom, že si lépe získá mnoho kamarádů, stejně jako v tom, že se v dospělosti zamiluje.

Nepomlouvejte ho

Pokud si na něho stěžujete, nikdy by vás potomek neměl slyšet. Vždy je třeba jeho problémy projednávat za zavřenými dveřmi. Jinak se může u dítěte vytvořit velký pocit viny.

Mějte respekt

Pokud udělá něco jinak než považujete za správné vy, snažte se ho co nejvíce respektovat. Málokdy existuje jenom jediná cesta. Váš potomek si tak vybral jenom jinou, než zamýšlíte vy.

Podejte mu pomocnou ruku

Když budete potřebovat a řekne si, nebojte se podat mu pomocnou ruku. Jedině tak dokáže dotáhnout svůj plán do cíle. Navíc dojde k vybudování silného pouta a také vzájemné důvěry.

Buďte mu příkladem

Děti jsou obrazem svých dětí. Je na místě na toto myslet a tak se stát vzorem vašeho dítěte. Jedině tak dokáže získat ty nejlepší vlastnosti a schopnosti, kterými disponujete právě vy.

Je vidět, že výčet daných rad je opravdu obsáhlý. Na druhou stranu směřují k jednomu jedinému. K tomu, aby si dítě dokázalo samo vytvořit určitou osobnost a aby dokázalo samo dělat to, co ho baví a co považuje za správné. Není ideální tlačit ho do toho, co nechce, stejně jako není ideální v něm rozvíjet spíše negativní myšlenky nebo obavy. Ani jedno není na místě.

Sdílejte článek