David Hampl
26 dubna, 2019

Většina rodin v naší zemi je čtyřčlenných. To znamená, že jsou 2 rodiče a ti mají 2 potomky. Pokud se rodičů zeptáte, jaké dítě zlobí víc, odpoví zcela shodně. Jasnou řeknou, že zlobivější je v tomto případě mladší potomek. Už to jasně dokazuje, že na tom něco pravdy bude. A jejich zkušenosti potvrzují i lékaři. Druhé dítě je zkrátka zlobivější. Proč tomu tak je? Studie odhalila několik faktů.

Nejenom zlobivé, ale je také méně úspěšné

Nutno říci, že to není jenom ona zloba jako taková, ale je to třeba i menší úspěch, který je s druhorozeným dítětem spojený. třeba ve škole, ale později i v zaměstnání. Zde ale musíme uvést, že s tím jsou spojeny také právě ony jeho vlastnosti, kdy není úplně nejklidnější a nejhodnější. To jsou informace a fakta, se kterými přišla skupina vědců z univerzit v Kalifornii a Los Angeles. Oba výzkumy vedl uznávaný Dr. E. Black, který následně publikoval velmi zajímavou a pro mnohé i unikátní studii na toto téma.

Druhorozené děti jsou k problémům náchylnější až o 40 procent

Podívejme se společně na několik statistik, které kromě jiného říkají také to, že druhorozené děti jsou podstatně více náchylné na problémy se zákonem, než jejich starší sourozenci. Toto riziko je zvýšeno až o 40 procent. Také je s nimi spojený fakt, že jsou hůře vychovatelné, ale i to, že mohou mít nižší vzdělání a tedy i horší uplatnění na trhu práce. A jaký je důvod? Ten vás dost možná překvapí.

Původcem problémů je starší sourozenec, i rodič

Nejde o žádnou genetickou vadu, nebo třeba o vrozenou charakterovou vlastnost. Problémem je výchova dítěte, kde má vliv nejenom starší sourozenec, ale také rodiče. jak je to možné? Důvodem je to, že když se narodí první dítě, je veškerá pozornost věnována jemu. U druhého se ale musí dělit mezi něho i staršího sourozence. To je důvod číslo jedna.

Dále nelze zapomínat na to, že obě děti mají rozdílnou výchovu. Čím větší je věkový rozdíl, tím výraznější mohou být dopady. Zatímco staršímu je mnoho věcí dovoleno, mladšímu nikoliv. A v tu chvíli vidí rozdíly a začne se objevovat vzdorovité chování a vynucování mnoha věcí.

Opomenout nelze ano určité zneužívání ze strany staršího sourozence. Ten ho učí špatné věci a chce, aby je dělal. I to je následně věc, které dítě formuje. Prvorozený se rošťárny nemá od koho naučit. Dojde k tomu až později, v kolektivu. Druhorozené dítě má však svého sourozence, který ho k řadě věcí takzvaně navádí.

Jak problém řešit?

Je patrné, že důvodem je výchova. Je třeba věnovat se mladšímu dítěti co možná nejvíce, nenechat ho pod vlivem staršího sourozence. Stejně tak je na místě nedělat mu úlevy a stále mít výchovu pevně v rukou. Jedině tak bude mít i mladší potomek pevnější režim, který následně povede k tomu, že právě jeho zlobení a vzdor nemusí být tak výrazné, jak ukazují statistiky. Toto potvrdila i řada odborníků, kteří na tomto projektu pracovali.

Sdílejte článek