Nebudete věřit tomu, jak snadno můžete naučit vaše dítě násobilku. Stačí jenom jedna jediná pomůcka a bude to naprostá hračka. Zapomeňte na desítky hodin nad učebnicemi. Jde to snadněji

Matematika patří dlouhodobě mezi nejméně oblíbené předměty. Zároveň je nejen dětmi, ale i jejich rodiči považována za jeden z nejtěžších předmětů. Bohužel či bohudík je ale velmi důležitá pro náš praktický život. Matematika totiž zdaleka není jen o počítání a rýsování, matematika je jedním z předmětů, který nás učí myslet.

Násobilka a její nástrahy

Jednou ze základních matematických dovedností, která je velmi důležitá pro náš běžný každodenní život, je malá násobilka. Děti se ji klasicky učí ve třetí třídě základní školy a pro mnohé děti bývá trochu oříškem. Často musí doma se svými rodiči nad tabulkou malé násobilky strávit poměrně hodně času. Pokud je to i váš případ, určitě už jste mnohokrát přemýšleli o tom, jak své ratolesti s osvojením malé násobilky pomoci. Existuje totiž několik různých způsobů, kterými se dá matematika naučit. Možná jen ve škole používají zrovna ten, který vašemu dítěti příliš nesedí. Proto vám dnes přinášíme jiný, velmi snadný a zajímavý způsob. Zkuste ho a uvidíte, že malá násobilka přestane být pro vašeho syna či dceru noční můrou.

Co budete potřebovat?

Jedinou pomůckou je tak zvaná Pythagorova tabulka násobilky. Ano, Pythagorova tabulka násobilky. Jméno Pythagoras se vám z hodin matematiky zcela jistě vybaví, ale pravděpodobně ne v souvislosti Pythagorovou tabulkou, nýbrž s Pythagorovou větou o pravoúhlém trojúhelníku. Tedy, že obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (neboli nejdelší stranou) libovolného pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma jeho odvěsnami (neboli dvěma kratšími stranami). O tom, že byl Pythagoras významným matematikem, svědčí i skutečnost, že už více jak čtyřicet let pořádá Výzkumný ústav pedagogický matematickou soutěž pro žáky základních škol s názvem Pythagoriáda. Pythagoras ze Samu se ale zajímal nejen o matematiku, byl také významným antickým filozofem. Propojení obou těchto věd je patrné v Pythagorově tvrzení, že pralátkou, principem všeho je číslo. Celý svět je podle něj uspořádán do číselných vztahů.

Čtěte také: Jon Bon Jovi se před 28 lety oženil se svou láskou ze střední školy. Jaké je tajemství jejich dlouhotrvajícího manželství?

Co je Pythagorova tabulka?

Pythagorova tabulka je pomůcka pro výuku a procvičování malé násobilky. U nás je hodně využívána například v Montessori školách. Tabulka obsahuje pouze čísla, žádná znaménka typu krát a rovná se. Tabulka se skládá z deseti řádků a deseti sloupečku, první řádek a první sloupeček obsahují čísla od jedné do deseti, tedy ta, která potřebujete na malou násobilku. Už vás asi napadlo, že tabulka se dá velmi dobře použít například na kontrolování domácích úkolů, kdy dětí jen prsty přejíždí po číslech, která má násobit a číslo, na kterém se prsty setkají, je správným výsledkem, ke kterému se mělo samo předtím dostat.

Pythagorova tabulka násobilky ale nabízí ještě další možnosti. Pokud prstem přejdete do libovolného čísla a nakreslíte z něj obdélník směrem doleva a nahoru až k prvnímu sloupečku a řádku tabulky s čísly od jedné do deseti, počet buněk v obdélníku se bude rovnat tomuto číslu. Pro děti to bude zábavná hra a zároveň jim to pomůže zlepšit logické myšlení i geometrickou představivost.  V budoucnu jim tak nebude dělat problém spočítat například obsah obdélníku

Násobilka v praxi

Pythagorovu tabulku si se svým dítkem můžete sami jednoduše vyrobit doma, a sama výroba se tak může stát nenápadným procvičováním násobilky. Na internetu najdete velkou nabídku nejrůznějších Pythagorových tabulek, nejen barevných papírových, ale i dřevěných. A existují samozřejmě také webové stránky, kde najdete interaktivní Pythagorovu tabulku. Pro lepší motivaci k učení se malé násobilce je samozřejmě vhodné, abyste dítěti co nejčastěji ukazovali používání násobilky v praktickém životě, například při nákupu, vaření a podobně.