Nostradamova předpověď pro rok 2022 je hodně ponurá

Slavný lékárník Nostradamus vydal v roce 1555 své vrcholné dílo, ve kterém předložil svá proroctví pro budoucí léta. Ty astrologové interpretovali tak, aby z nich bylo možné vyčíst události, které se ještě nestaly. Nostradamova proroctví sahají až do současnosti. Bohužel ty pro rok 2022 nejsou zrovna příznivá.

Nostradamus už předpověděl mnoho událostí

Nostradamova proroctví jsou proslulá. Když téměř přesně předpověděl smrt Jindřicha II., získal si důvěru Kateřiny Medicejské a byl přijat do jejích služeb. Vrcholem jeho kariéry bylo působení na dvoře Karla IX., kterému dělal dvorního lékaře a rádce. Předpověděl mnohé významné události, které se staly ve dvacátém století, například obě světové války, Hitlerův vzestup i vynález atomovou bombu.

Nostradamus se narodil do rodiny Židů, kteří konvertovali ke křesťanství. Zabýval se astrologií a nějakou dobu studoval lékařské vědy. Jako jeden z mála jeho současníků nevěřil, že mor je božím trestem, ale snažil se proti němu bojovat hygienickými opatřeními a vynalézt lék. Svá proroctví zakládá na pohybu planet, hvězdách a jejich konstelacích. Nejednoznačnost jeho proroctví je připisovaná tomu, že žil v nebezpečné době a musel být opatrný na to, co píše a říká. Míchá v nich několik jazyků, hraje si s anagramy a hojně využívá alegorie i mytologické narážky.

Čtěte také: 3 slova, která by měla pravidelně slyšet každá matka

Proroctví jsou psaná v šifrách

Ve své práci Proroctví používá spoustu metafor, k jejichž rozluštění je třeba mít základy astrologie, ale i okultních věd. Jeho výklad roku 2022 není příliš povzbudivý. Podle něj dojde k měnové inflaci. Čeká nás krize vedoucí k nárůstu hodnoty měny. Špatná ekonomická situace bude mít mnoho důsledků. Ve své metafoře Nostradamus píše, že nabobtnalé kopie zlata a stříbra budou po krádeži vhozeny do jezera.

Jeho předpovědi se týkají i politické scény. Podle odborníků zkoumajících prorockou knihu předpověděl také smrt významného politika na mezinárodní scéně. Věštec jeho skon popsal metaforou, podle níž bude „sražen za jeden den“. Smrt tohoto blíže neurčeného politika bude mít globální dopad.

Hurikány na většině kontinentů

Několik částí světa zasáhnou silné hurikány. I pro rok 2020 a 2021 Nostradamus předpověděl sérii tragických událostí spojených s klimatem. Podle analytiků se jedno čtyřverší v knize zabývá další takovou přírodní katastrofou. Potenciálně by mohlo být zasaženo hned několik území na většině kontinentů hurikány, ale i povodněmi a suchem, které budou mít na lidstvo velký vliv.

Umělá inteligence, kterou se v současné době zabývá mnoha vědců, by mohla představovat problém. Samozřejmě má i své světlé stránky a aspekty, podle věštce ale nebude pro lidstvo prospěšná, spíš naopak. Umělá inteligence by podle něj mohla převzít moc nad lidmi. I podle analýz počítačového vědce Lewise Griffina je rozšíření technologických schopností doprovázené zvýšením jejich potenciálu pro kriminální činnost.

Nespecifikovaná přírodní katastrofa

Hurikány nejsou to jediné, co by lidstvo mohlo postihnout. Jedno čtyřverší podle analytiků popisuje velkou přírodní katastrofu, která ale není blíže specifikovaná. Mohlo by také dojít k zemětřesení kvůli sprše asteroidů, které dopadnou na zemský povrch. Potenciál nebezpečnosti této nebeské události budou vyhodnocovat astronomové. Jeho posledním proroctvím pro příští rok je podstatná změna klimatu s velkým dopadem na člověka. Tento jev je prokázaný a podle odborníků by se v roce 2022 mohl skutečně ještě zhoršit. Autor proroctví ve svých metaforách zmiňuje, že změna klimatu bude mít dopad na lidský i zvířecí živočišný druh. Mohlo by se jednat o obrovské sucho, jehož vlivem by došlo k hladomoru. Nostradamus katastroficky popisuje, že „celé národy zmizí, dvě třetiny lidstva Bůh opustí“. Do jisté míry s ním souhlasí i meteorologové, kteří dlouhodobě varují, že globální oteplování bude mít katastrofální dopady.