Podívejte se na vlastní dlaň a zkuste najít tvar V

Věštění nebo čtení z ruky (takzvaná chiromantie) má na celém světě dlouhou tradici a existuje řada lidí, kteří toto umění ovládají, a také řada lidí, kteří je o tuto službu žádají.

Základy čtení z ruky a základní čáry v dlani

Chiromantie vychází z toho, že v dlaních se soustředí zakončení neuvěřitelného množství nervů, propojených samozřejmě i s mozkem, a z dlaní lze tak vyčíst naše konání i prožitky a jejich vliv na budoucnost.

Pokud jde o čáry, kterými jsou dlaně člověka protkány, jsou při čtení z ruky rozlišovány tři základní:

  • čára života – probíhá v okolí palce a navzdory zažitým představám nevypovídá ani tak o délce života, jako o jeho kvalitě a způsobu, jakým jej daný člověk prožívá
  • čára hlavy – probíhá přes střed dlaně a odráží zejména logické myšlení a inteligenci
  • čára srdce – probíhá od ukazováčku po malíček a odráží emocionální stránku života člověka, tedy vztahy.

Kromě těchto základních čar existují i další místa na dlani, která zkušený věštec vyhodnotí a je pak, jak lidé věří, schopen poskytnout klientovi určitý komplexní obraz o jeho minulosti, současnosti i budoucnosti.

Při čtení z ruky se využívají obě dlaně

Obdobně jako u otisků prstů platí i pro čáry a jiná místa v dlaních, že jsou u každého člověka jedinečná. Zajímavé je, že při věštění z ruky se využívají ideálně dlaně obou rukou, protože každá z nich má nést jiné informace, Vše záleží na tom, zda je daná osoba pravák nebo levák a která ruka je tedy dominantní a která pasivní. Pasivní ruka odhalí lidské předpoklady, například temperament a povahu. Lze z vyčíst také talent pro určité činnosti. Dominantní ruka pak prozradí, jak daný člověk nakládá nebo naloží se svými předpoklady, zda je schopen využít svůj potenciál.

Vaše čára srdce by neměla být ničím přerušovaná, měla by být celistvá, jinak může naznačovat budoucí zdravotní problémy.

„V“ na čáře srdce

Pokud je na vaší čáře srdce písmeno „V“, již z jeho tvaru lze dovodit, že se před vámi otevírají nové obzory, že musíte sice naplňování svých cílů věnovat velké úsilí, úspěch a bohatství se však zaručeně dostaví. Pozitivní na tom je také to, že na své cestě nebudete sami, protože potkáte mnoho skvělých lidí, které k vám přitáhne vaše důvěryhodnost a také vaše jasná a přímočará vize. Tito lidé budou stát vždy za vámi.