Pozor na hrozící nebezpečí: Necháváte léky, sluneční brýle nebo láhev s vodou v autě v létě? – to je vážná chyba

Stránky novin, a to jak tištěných, tak i internetových, i hlavní televizní zprávy věnují velkou pozornost tragickým událostem, kdy někdo nechá v horkých letních měsících v rozpáleném automobilu malé dítě, což může skončit velkými zdravotními problémy nebo dokonce smrtí. Může se jednat o situace, kdy rodič nebo jiná dospělá osoba dítě v autě skutečně zapomene nebo je tam nechá vědomě, s tím, že se za chvíli vrátí. 

Obdobné případy se stávají také tehdy, kdy majitel nechá v zavřeném voze psa a neuvědomí si hrozící rizika. I díky skutečnosti, že se těmto událostem věnuje mediální pozornost, bude snad více lidí v budoucnu opatrnější a podobným neštěstím tak předejdou. Nebezpečí však nehrozí pouze dětem a zvířatům. Co se může stát při ponechání některých věcí v horku ve voze?

Možná jste nevěděli, že i uchovávání některých předmětů ve sluncem rozpáleném voze může mít závažné následky. Nebezpečí je o to horší, že doba, po kterou jsou tyto předměty takovýmto extrémním podmínkám vystaveny, nemusí být nijak dlouhá. Je teda zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Čtěte také: Ověřte svůj postřeh! Najdete mezi děvčaty také jednoho chlapce?

A o jaké následky se může jednat? U některých předmětů může dojít k jejich poškození, jiné ztratí svou funkci, některé vás mohou zranit nebo dokonce způsobit zničení vozidla. Proto je třeba myslet ne prevenci a vědět, které věci je třeba brát vždy sebou nebo je nechat doma.

Mezi věci, které byste rozhodně neměli nechávat v horkém počasí v uzavřeném vozidle, patří zejména:

  • elektronická zařízení
  • léky
  • kosmetika s ochranným faktorem proti účinkům slunečního záření
  • sluneční brýle
  • lahve s vodou
  • sycené a alkoholické nápoje, a
  • mokré plavky a ručníky.

Elektronická zařízení

Pokud jde o různá elektronická zařízení, která nejsou určena k použití jako vnitřní zařízení vozu, musíte počítat s tím, že jejich vystavení vysokým teplotám může způsobit jejich poškození. A pokud k tomu dojde, je velice nepravděpodobné, že bude majitel úspěšný při uplatňování případné reklamace.

Léky

U léků se vždy důrazně doporučuje přečíst si příbalový leták, který vedle dávkování a způsobu užití obsahuje také návod pro správné uchovávání daného léku, ať už se jedná například o antibiotika, léky snižující bolest, antikoncepci, a podobně. U většiny léků je předepsáno jejich uchovávání při pokojové teplotě. A proč by se léky neměly nacházet v prostoru plném přehřátého vzduchu? Působením horka se totiž mění, tedy snižují účinky léků, což je samozřejmě vysoce nežádoucí.

Kosmetika s ochranným faktorem proti účinkům slunečního záření

Obdobně jako u léků, i u těchto přípravků dochází při jejich přechovávání v horkem rozpáleném vzduchu automobilu ke snížení jejich ochranné funkce, což může mít nepříznivé následky zejména u malých dětí nebo dospělých s nemocnou nebo citlivou pokožkou.

Sluneční brýle

Nechávání slunečních brýlí v autě je poměrně běžným zvykem, zejména tehdy, když majitel míří do uzavřených prostor, kde je nebude potřebovat. Lze však jen doporučit brát si je i v takovém případě sebou, protože jinak může vlivem horka dojít k nevratnému poškození plastových obrouček. Pokud máte brýle s kovovými obroučkami, hrozí zase to, že vás mohou při opětovném nasazení nepříjemně popálit.

Lahve s vodou

Jednotky integrovaného záchranného systému varují rovněž před ponecháváním průhledných čirých lahví z plastu s vodou v autě, když hrozí přehřátí vzduchu v jeho prostoru. Kombinace průhledného plastu a čisté kapaliny působí totiž jako lupa, kdy je ohnisko vedeno do jednoho bodu a z koncentrace žáru může dojít dokonce ke vznícení interiéru vozu.

Sycené a alkoholické nápoje

Rovněž tyto nápoje se v horkých letních dnech nedoporučuje nechávat v autě, protože může dojít až k jejich explozi a případnému zničení vnitřku vozidla.

Mokré plavky a ručníky.

Ponechání mokrých plavek a ručníků v uzavřeném, rozpáleném voze vytváří ten nejlepší prostor pro množení bakterií, které se mohou šíři do celého interiéru vozidla a být zdrojem zdravotních obtíží.