David Hampl
11 října, 2021

Podle studií si každý z nás představoval, co by nastalo, kdybychom zemřeli. Řada z nás zachází dokonce tak daleko, že si představuje vlastní pohřeb – a tato představa nás dokonce velmi dojímá. Někteří z nás ale trpí thanatofobií, což je strach ze smrti. Jedná se o úzkostný stav, který je natolik intenzívní, že zasahuje do každodenního života člověka. Někteří lidé nemají tento strach ve stadiu fobie, přesto je ale zapotřebí na něm pracovat, aby se nerozvinul v úzkostlivý stav.

Strach ze smrti není zdravý

Přemýšlet o smrti, zejména o vlastní smrti, je pro nás přirozené. Někteří lidé ale nad svou smrtí přemýšlejí každý den a další dokonce mění své každodenní činnosti na základě tohoto strachu. Pokud přemýšlíte o své smrti a u toho máte stavy podobné panice – bušení srdce, zrychlené dýchání, nadměrné pocení – pak je zapotřebí začít s tím něco dělat. Existují určité metody, které vám mohou pomoci tento strach zvládnout.

Život ve strachu

Vzpomeňte si, jak vaše tělo reaguje, když se něčeho bojíte. A teď si představte, že byste tento stav zažívali několikrát denně. Zažívat každý den strach, který jen tak neustupuje, vyvolává úzkosti, které přerůstají v deprese. A dlouhodobé deprese mají celou řadu vážných zdravotních následků. Thanatofobie je strach z vlastní smrti, ale také strach ze smrti blízkých. Tento strach asi pociťuje každý. Teprve když se k tomu přidá úzkost a deprese, jedná se o strach chorobný.

Strach je normální

Podle odborníků je strach naprosto normální součást života. A strach ze smrti je jednou z nejčastějších obav, které lidé mají. Mít strach nám umožňuje být opatrní a nevystavovat svůj život zbytečně všanc. Taktéž si díky tomuto strachu uvědomujeme, jak je život vzácný, a díky tomu můžeme skutečně žít.

Kdy je strach nadměrný?

Podle čeho ale poznat, že se skutečně bojíte více, než je zdrávo? Chorobný strach, fobie, obvykle nastává po zažití nějaké situace, která souvisí se smrtí. V takovém případě je člověk otřesený a může se začít bát nejen o svůj vlastní život, ale také o život svých blízkých. V okamžiku, kdy se postižená osoba začne rozhodovat na základě svého strachu, začíná být v depresi. Tak například může tato fobie vést k tomu, že postižená osoba bude odmítat určitý druh dopravy (například cestu autem, letadlem) a bude tento způsob cestování zakazovat i svým blízkým. V některých případech tyto osoby nechtějí své děti nechat bez dozoru, protože se bojí o jejich zdraví. Podřizuje svůj život tomu, co považuje za „bezpečné“ a co za „nebezpečné“.

Příznaky strachu ze smrti

Existuje spousta druhů fobií – strach z výšek, pavouků, cizinců, ze stísněných prostorů, atd. Každá z těchto fobií se může projevovat různě. Mezi obvyklé příznaky při strachu ze smrti patří neustálá kontrola bezpečnosti vlastní i svých blízkých, poruchy příjmu potravy, snaha o nevystavování se nebezpečí, zneužívání toxických látek, hypochondrie nebo dokonce obsedantně-kompulzivní poruchy. S thanatofobií se mohou spojit některé další fobie, jako je například strach z davů nebo z letadla. Chování, jako je vyhýbání se místům, jako jsou hřbitovy nebo nemocnice, může být varovným signálem takové obavy, která může vést k depresi, onemocnění postihujícím mozek typickém také poruchami spánku.

Pomoc profesionálů

Pokud se z klasického strachu stane úzkostlivý stav, fobie, bohužel si většinou samotní lidé nepomůžou. Je zapotřebí využít odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra, který může značně pomoci. Někdy pomůže už jen to svěřit se svými obavami někomu, kdo nám porozumí a umí udělit radu. Navíc existuje také určitá psychologická funkce: když máme pocit, že nad našimi problémy někdo bdí, snažíme se o to více nezklamat a nepropadnout svému strachu.

Jak překonat strach ze smrti?

Aby bylo dosaženo trvalého výsledku, pak je zapotřebí pomoci odborníka. Ten může využít kognitivně-behaviorální terapie (CBT) k postupné analýze jejich chování, myšlenek a emocí za účelem objektivizace jejich strachu. Dále pak se jedná o analytické terapie, které pomáhají strach verbalizovat (vyjádřit slovně) nebo dokonce hypnóza, díky které dochází k pochopení původu strachu. Všechny tyto terapie mohou být navíc doprovázeny užíváním léků, které mohou zabránit záchvatům úzkosti.

Jak to funguje?

Podle psychiatrů si lze léčbu představit tak, že postižená osoba si podrobně představí svůj pohřeb, díky čemuž musí čelit tomuto intenzivnímu strachu a bagatelizovat ho. Díky těmto představám můžete odhalit, co přesně nás na tomto celém nejvíce děsí. Někdo se bojí toho, kdo bude přítomen na jeho pohřbu, co si budou přítomní myslit, že chybí ti nejbližší, budou lidé plakat?

Sdílejte článek