David Hampl
31 prosince, 2018

To, kdy jste se narodili, ovlivní mnoho věcí. Dokonce to může ovlivnit i vaši karmu. Přesně na toto se věří v Tibetu, kde se mluví o reinkarnaci člověka. Náboženství je spojeno s učením, že člověk se převtělí celkem 9x. Samozřejmé je, že mnoho lidí zajímá, v jakém konkrétním stádiu je.

Každý život je spojený se zkouškami

Každá fáze převtělení je samozřejmě spojena s různými zkouškami, které mohou člověka během života doprovázet. Jedná se o takzvané karmické zkoušky, kdy se naplno projevuje především karma člověka. Nutno říci, že dané zkoušky a karma jako taková má přesah do řady oblastí. Jedná se třeba o segment zdraví, ale i pracovních úspěchů, stejně jako třeba lásky. Každé převtělení je s těmito zkouškami spojeno, bez ohledu na minulost.

Stačí znát datum narození a lze se dozvědět zajímavé věci

Mnohdy není nutné znát mnoho informací, aby se člověk dozvěděl několik zajímavých faktů o sobě samém. Mnohdy stačí znát jenom jedno jediné číslo. A to konkrétně rok narození, ze kterého je možné vyčíst mnoho zajímavých věcí o osobnosti člověka a právě také o jeho karmě. Výsledkem je takzvaná Meva, která mnoho prozradí.

Meva 1

Charakteristikou je především negativní a také pesimistický charakter. Člověk může být tvrdohlavý, i když na první pohled působí jako osoba přátelská a otevřená. I když se přizpůsobí, ve vnitru ho to velmi štve. Je náchylný k mnoha budoucím problémům, kde hrají roli drogy i alkohol. Také se mohou objevit zdravotní komplikace, hlavně s vylučovací soustavou a pohlavními orgány. Nic výjimečného nejsou ani psychické problémy.

Meva 2

Člověk, který není agresivní ani výbušný, ale je člověkem, který je naopak milý a také příjemný. Je charakteristický tím, že má velké ambice v práci a zároveň umí pracovat také v týmu. Miluje sladká jídla a ideální věk má kolem 45 let. Ve vztahu jde o člověka ohleduplného, kterému záleží i na tom druhém. Pokud jde o problémy, mohou se ho týkat takové, které souvisí s nemocemi pokožky.

Meva 3

Typ člověka, který chce hledat svou vlastní cestu. Chce velmi rychle dospět a také se postavit na vlastní nohy. Charakteristický je také optimistický přístup k životu. Znakem je také netrpělivost a tvrdohlavost, jelikož daná osoba chce mít všechno podle sebe a také hned. Život tak může být spojený s řadou pozitiv, stejně jako negativ. Sem patří i rizika různých závislostí.

Meva 4

Člověk je charakteristický hlavně svým pozitivním přístupem k životu. Objevit se však mohou také různá negativa, jako je hlavně strach, nebo slabá vůle. I proto se jedná o člověka, který může být zranitelný. A to jak po psychické, tak vzhledem ke stavbě těla často také po psychické stránce. Zároveň se však jedná o osoby, které se mohou pyšnit velkou fyzickou krásou a tak si často hledají podobné partnery a partnerky.

Meva 5

Charakteristikou je člověk, který je plný různých extrémů. Ty mohou být jak pozitivní, tak mohou být také negativní. Klad je spojený s obětavostí, negativum zase s lenivostí. Klad s dobrými povahami, negativum s odporem a zákeřností. Lidé tohoto charakteru jsou typičtí i vysokým pudem sebezáchovy, což je poznat také na jejich celkové tělesné schránce. Ta však není úplně odolná, jelikož se mohou objevit problémy stlakem a nádory.

Meva 6

Charakteristikou daného člověka je hlavně unikátní intuice, kterou dokáže mistrně využívat. To ho posouvá dopředu a je to spojeno také se zajímavým přístupem, pokud jde například o různé inovace. Navíc jde o člověka, který je sám se sebou spokojený. Nutno dodat, že tento přístup není vždy úplně pozitivní, jelikož se mohou objevit také problémy s přepracovaností, které se následně týkají především emočního stavu.

Meva 7

Jasný živel. Tato osoba má povahu, která je plný různých impulsů. Dané osoby velmi rádi řeční, milují také pozornost a velmi často na sebe upozorňují. Na druhou stranu se jich týká také jedno negativum, které je spojeno s tím, že nejsou zase až tak vytrvalí, jak by se od nich čekávalo. I proto se mohou objevit problémy, které se týkají hlavně nervového rozpoložení.

Meva 8

Člověk, který má velké sebevědomí, což se projevuje také na jeho tvrdohlavosti A to může být z důvodu hádek také na škodu. I když na první pohled se může zdát tichý a klidný, opak je pravdou. Jde o osobu, která chce, aby měla vždy jenom pravdu. Typickými negativními znaky není jenom promiskuita, ale také určitý směre spojený s tím, že osoba může být hypochondr.

Meva 9

Lidé jsou citliví, jsou jemní a také vnímaví, stejně jako jsou starostliví. To může souviset také s řadou negativ, jako je určitá přecitlivělost. Na druhou stranu se nebojí ukázat emoce spojené s radostí ze života. I když mohou působit oddaně a věrně, může se u nich objevit jasné negativum související především s promiskuitou.

Sdílejte článek