Všichni prarodiče nebudou stejní. Odborníci ukázali, jak to je

Všichni prarodiče nejsou stejní. Vědecké výzkumy prokázaly, že ti z matčiny strany mají ke svým vnoučatům blíže, než z té otcovy. Jak je to možné? Rozdíly jsou patrné. Někteří jsou rozhodnuti věřit tomu, že matky jsou i nadále více aktivní nejen ve výchově dětí, ale také v celé domácnosti. Řídí dětem celý jejich život, a proto mají ke svým vnoučatům o něco blíže.

Jak je to blízkými vztahy prarodičů a vnoučat?

Vztah mezi ženou a její tchýni nemusí být vždy ideální. Tvoří se zvláštní vztahy, některé se rozpadnou, a tchyně tak nemá možnost být svému vnoučeti nablízku tolik, jak by chtěla. Blízkému vztahu mezi vnoučaty a prarodiči ale může bránit také žárlivost nebo soutěžení, kdo je lepší babička nebo dědeček. Tchyně jsou velmi často kritizovány, ale přitom se může jednat o báječné osoby, které mají skutečný zájem o dítě.

Vliv může mít také to, že matka naprosto přesně ví, že jsou děti její, ale otec může být nejistý. Právě dědečkové mohou často přemýšlet nad tím, jestli je vnouče opravdu jejich. Babička ale ví s jistotou, že vnuk nebo vnučka jsou její, a tak si k nim může vytvořit blízký vztah a postupně ho budovat. Dědeček z otcovy strany takovou jistotu nemá.

Čtěte také: Barva houbiček na nádobí není jen náhodný design

Vztah ovlivňuje spousta faktorů

Není to pouze genetika, co ovlivňuje jejich vztah. Záleží na tom, v jaké ekonomické situaci se nacházejí, jaké mají postavení ve společnosti nebo jak jsou zdraví. Zdravé babičky si budou brát svá vnoučata na víkend mnohem častěji, a tím silnější vazby mezi nimi vzniknout. Některé babičky nebo dědečkové se ale necítí na to, trávit čas s dětmi, chtějí cestovat nebo jsou stále ještě vytížení prací.

Ženy navíc i během porodu mají u sebe své maminky, pokud jsou samy. Tím pádem je pravděpodobnější, že jejich vazby s vnoučetem budou silnější. Teenageři a dospělé děti již mají s prarodiči jiné vztahy, než tomu bylo za dětství. Z babičky z matčiny strany se může stát kamarádka, za kterou budou dívky chodit se svými problémy. Vnoučata, která dospívají, se tak mohou obránit na někoho, komu důvěřují.

Jaký vliv na vztahy bude mít rozvod rodičů?

Co se týče nástupu do škol nebo dospívání, právě prarodiče z matčiny strany se více zajímají o budoucnost svých vnoučat. Dopad na jejich vztahy ale mají také rozvody rodičů, které jsou dnes již běžnou součástí. Prarodiče z matčiny strany mohou být po rozvodu se svými vnoučaty v kontaktu častěji, protože soudy většinou děti určí do péče matky. Babička i dědeček tak mohou vyplnit mezeru, kterou za sebou zanechat otec. V takovém případě se s vnoučaty snadno sblíží.

Některé rodiny ale žijí ve vícegeneračních domech, a jsou tak v kontaktu denně. Tady záleží na tom, jaké vztahy mají celé rodiny. Tento systém fungování nemusí vyhovovat každému, na druhou stranu máte zajištěné hlídání a vztahy vnoučat s prarodiči se budou vyvíjet přirozeně.

Zdroj: verywellfamily.com