Oběť nebo bojovník? V životě každý projde mnohými zkouškami, dobří lidé ale vítězí na plné čáře!

Proč je někdo postaven před tolik životních zkoušek, když jiný proplouvá každodenními strastmi neohrožen? Proč často bývají zkoušeni lidé dobrotiví a laskaví? To jsou otázky, které si kladou mnozí při pohledu na život. Jsou lidé, kteří zažívají příkoří nebo překonávají překážky úplně každý den, přesto zůstávají optimističtí a nápomocni k ostatním. Zatímco existuje skupina, která hledí jen na svůj prospěch, a na nikoho se neohlíží. Podle psychologů je důležitý postoj.

Oběť nebo bojovník

Chcete být obětí veškerých problémů světa nebo naopak bojovník? V každodenním rozhodování lidí hraje roli rodinný původ, genetika, finanční situace nebo například i to, kde bydlí. O strastech nebo potížích pak často rozhoduje náhoda, byť se mohou kritici domnívat, že tomu tak není, že vlastně katastrofy přitahují. Není tomu tak, dostávají se do dramatických situací svou volbou, protože život může být sladký nebo mít nahořklou pachuť.

shutterstock.com

Laskavost vlivem zkušeností

Podle Elisabeth Kübler-Ross, švýcarské psychiatričky, která je známá svými knihami určenými pro laickou veřejnost, jsou nejlaskavější ti, co zažili bolest nebo ztrátu. Jsou to lidé, kteří poznali porážku, ke které mohlo dojít vlivem nespravedlnosti nebo ztratili někoho blízkého nebo zažili něco, z čeho se poučili a dál jdou svou vlastní cestou. Takoví jedinci jsou plni laskavosti, soucitu, lásky a mají upřímný zájem o své okolí, jsou ostatním nápomocni.

Čtěte také: Reakce miminka, které poprvé slyší mámin hlas, vás dojme

Únik z temné minulosti

Být pro ostatní pochodní? Ano, podle populární psychiatričky, tito lidé jsou dobrotiví a přinášejí ostatním světlo, protože sami mají co do činění s temnou minulostí. Ti, co se ze špatného poučili, bývají neskutečně pozitivní a příkladem pro ostatní. Také vědí, jak moc jim bylo ublíženo a snaží se, aby se to samé už nestalo nikomu jinému, například jejich dětem. Poučení rostou a nabízejí pomocnou ruku v závodě zvaném život, naopak ti ostatní se soustřeďují jen na svůj běh a na cíl vepředu.

Zdroj: newsitamea.gr