Co se stane s psychikou dítěte, pokud ho občas výchovně „plácnete“ po zadku? Toto by měl vědět každý rodič!

V poslední době se často objevují zprávy o domácím násilí na dětech. Jsou to samozřejmě strašné zprávy a určitě tyto tělesné tresty nepodporuji. Co ale klasický „výprask“, který si možná i Vy z dětství pamatujete? Jste pro nebo proti?

V následujícím článku se dočtete, jaké následky může mít tělesný trest na Vaše ratolesti!

bitka1[hana-code-insert name=’google‘ /]Případ, který se nedávno odehrál v Kanadě, Vás možná trochu šokuje. Po výzvě Komise pro pravdu a usmíření zakázat fyzické tresty dětí, slíbila liberální vláda, že takové tresty zakáže. Nejvyšší soud v Massachusetts rozhodl o odnětí dětí z jedné pěstounské rodiny právě proto, že byly prokázány časté fyzické tresty na dětech. Neúspěšný argument rodičů byl, že je to v souladu s jejich křesťanskou výchovou a vírou.

bitka2Pozitivní je, že stále více lidí je proti a začíná se o tomto problému živě diskutovat. Samozřejmě jsou i lidé, kteří jsou pro výprask, protože si myslí, že tím daný problém vyřeší, popřípadě, že se již nebude opakovat. Je však v pořádku udeřit problémové dítě, když už jsme opravdu v koncích?

bitka3Bylo prokázáno, že bít dítě (otevřenou rukou, která nezpůsobí žádné viditelné zranění), má velmi vážné následky na jeho duševní zdraví. Proč tedy rodiče bijí své děti? Profesor Michelle Knox z Univerzity Toledo v Americe vidí v tomto problému jistou ironii. Je zvláštní, že zákon podchytil páchání násilí na vězních, zločincích nebo jiných dospělých lidech. Co však americké zákony neřeší, je páchání násilí na lidech, se kterými žijete pod jednou střechou, jež vychováváte a kteří jsou nejzranitelnější – děti.

bitka4Co může začínat jako nevinné bouchnutí po zadku se časem může zhoršit natolik, že jsou na dítěti viditelná zranění. Není pravdou, že rodič je vždy násilník a ten „špatný“, častokrát je to jen neschopnost zvládat hyperaktivní nebo zlobivé dítě. Nastane zlomový bod, kdy se psychika rodiče podkopává natolik, že své dítě udeří. Při nezvladatelných dětech je téměř vždy nutné vyhledat odborníka, který Vám poradí a doporučí různé metody zvládání výchovy takových dětí.

bitka5[hana-code-insert name=’google‘ /]V roce 2011 Národní asociace sester z pediatrických oddělení vydala prohlášení, že děti, které jsou v dětství často bity, se v dospělosti více zapojují do různých nelegálních činností a sami jsou násilníky, oproti dětem, které násilí nezažili. K podobnému závěru dospěla i Akademie dětské psychiatrie. Tělesný trest může mít vysokou míru okamžité změny chování, ale v průběhu času je se zvýšenou agresivitou spojený pokles morálky a zhoršení chování. Stručně řečeno, v krátkém intervalu se může zdát výprask účinný, častokrát možná i je, ale dlouhodobě má negativní účinky na psychické zdraví dítěte. Podněcuje v dítěti názor, že každý problém se dá vyřešit jedině bitvou.

bitka6Určitě se zamýšlíte nad tím, že přece ne všechny bité děti byly hned násilníci, vrazi a zločinci. Že existují výjimky a z takových dětí mohou vyrůst normální, slušní lidé. V realitě však existuje jen velmi málo takových příkladů. Také je velmi důležité, jak výprask vnímají děti. Pro některé to nemusí opravdu nic znamenat, jiné mohou vnitřně trpět a může to mít tragické následky. Abychom v tom měli jasno, někteří rodiče argumentují, že je to právě špatné chování dětí, které je vyprovokuje k následnému fyzickému trestu, nikoli naopak. Závěrem všech odborníků však zůstává to, že každé násilí silně ovlivňuje duševní zdraví. To se týká i malých forem tělesných trestů, jako plácnutí po zadku. Kromě toho, studie prokázaly, že když se sníží nátlak od rodičů, ustoupí i agresivní chování u dítěte.

bitka7

Často se ve společnosti setkáváme s názory: „moje rodina, moje pravidla“. Člověk argumentuje tím, že už prostě neměl na výběr, že neměl jinou možnost. Takoví lidé potřebují odbornou pomoc, vzdělávání, jednoduše zajít s dítětem k odborníkovi a zkusit řešit problém pro změnu jinak než bitvou. Sníží se úroveň stresu i u rodičů a následně i u dětí. Vždy je třeba najít rovnováhu a vzájemné porozumění.

[hana-code-insert name=’Dole‘ /]Jak řešíte problémy doma Vy? Pamatujete si na nějaký výprask z dětství, který se Vám vryl do paměti?