David Hampl
11 května, 2017

Při prvním setkání s cizí osobou se obvykle díváme na obličej, oblečení, celkový zjev. Málokoho napadne sledovat prsty. Koneckonců, jak jste na tom Vy? Bylo by nanejvýš podivné, kdybychom cizímu člověku při společném jednání nebo obědě zkoumali prsty. Je to ale škoda, protože tvar palce dokáže prozradit více, než si myslíme.

Věnovat více pozornosti rukám našeho partnera, kolegy, šéfa nebo člověka, se kterým jsme se dostali do sporu, nám může výrazně pomoci odhadnout, co od takové osobnosti očekávat. Právě palec na ruce dokáže vypovídat o člověku a jeho síle vůle, základních charakterových vlastnostech, ale i některých obecných osobnostních kvalitách. Podívejte se na své palec. Co o Vás vypovídá ten Váš?

Varianta A

Spodní článek prstu je delší než vrchní. Tento poměr v délce článků ukazuje, že majitel takového palce je spolehlivý a důvěryhodný člověk. Majitelé takových palců jsou pozorní lidé a mají schopnost dívat se na věci objektivně. Většinou jde o racionálnější smýšlející lidi, kteří nedělají neuvážené kroky. Nestavějí si vzdušné zámky a můžete od nich čekat loajálnost. Nesnášejí tlak vyvíjený zvenčí a velký význam přikládají psychické a duševní pohodě.

Varianta B

Oba články palce jsou přibližně stejné délky. Lidé s takovým palcem jsou typičtí tím, že mají vše předem naplánované a promyšlené. Navzdory možnému lpění jsou většinou pohodlní a uvolnění. Emoce a pocity drží pod zámkem a nemohou si dovolit žít i jen jeden den na polovinu. Vždy jedou na plný plyn a mají flexibilní mysl. Jsou zvědaví a jejich mnohostranný charakter jim zaručuje dokonalou komunikaci se všemi druhy povah. Většinou jsou vynikající diplomaté.[hana-code-insert name='Dole' /]

Varianta C

Vrchní článek palce je delší než spodní. Tito lidé jsou nenapravitelní romantici a často i snílci. Milují všechno emocionální, někdy i duchovní. Rádi se procházejí v přírodě, hledají ve všem hlubší smysl a touží po krásných a ideálních věcech. Stejně jako jsou založení emocionálně, jsou  i mimořádně nepředvídatelní v pracovních záležitostech. Rádi střídají zaměstnání a nejednou se při nich člověk ocitá na vážkách, protože jsou schopni změnit svůj názor z minuty na minutu. I když lidé s takovým palcem nevynikají svou odpovědností v pracovním životě, jsou nejlepšími přáteli, posluchači, ale i poradci, jaké jste mohli potkat.

Sdílejte článek