Koupil si starou stodolu a pak se v ní každý týden zamkl: Když uvidíte, skrýval za dveřmi – spadne vám brada a ztratíte dech!

Když dva bratři – Carlos Alonso a Camino – koupili na španělském venkově starou stodolu, nikdo netušil, jaké s ní mají velkolepé úmysly. Pilná a vytrvalá práce přinesla jejich rodinám zasloužené ovoce. Nyní si mohou užívat krásného moderního bydlení ve starobylé stavbě a nádherné přírodě.

Hledání objektu s historií

Bratři Carlos Alonso a Camino chtěli pro své rodiny zajistit adekvátní bydlení, které by vyhovovalo moderním standardům a současně zachovávalo tradici španělského venkova. Po urputném hledání nakonec objevili starý opuštěný statek v provincii Cáceres, v oblasti, která se nachází blízko portugalských hranic. Bývalá usedlost jim učarovala především tradiční architekturou zemědělských stavení s funkčními řešeními. Přestože bylo jejich záměrem stavbu přetvořit v moderní obydlí, rozhodli se zachovat její venkovský ráz včetně kamenných zdí a půdorysného řešení.

Přerod opuštěného kravína v moderní stavbu

Přestavba zvolené budovy usedlosti, která v minulosti sloužila jako kravín, nebyla jednoduchá. Masivní konstrukce sice poskytovala dostatečný odrazový můstek, docílení kýženého výsledku si však vyžádalo hodiny tvrdé práce, které oba bratři s vidinou klidného a spokojeného bydlení rádi podstoupili. Důležitým krokem přestavby bylo vytvoření návrhu interiérových dispozic, který by naplno využil potenciál stávající stavby.

Jak docílili optimálního řešení

Návrh a realizace přestavby nakonec zahrnovaly několik důležitých fází. Díky původnímu účelu je přízemí velmi příjemně chlazené rozvody vody pro napájení zvířat, v těchto místech byly také zbudovány denní místnosti, kde je v létě příjemný chlad. Ložnice jsou v podkroví a na střeše jsou osazeny solární panely – jediný zdroj energie v celém stavení. Do kamenného zdiva byla vyříznuta velkoplošná oka dodávající dostatek světla a tepla interiéru také v zimních měsících. Celé řešení stavby bylo provedeno účelně a přitom esteticky, důležitým aspektem bylo využití veškerého potenciálu budovy, díky němuž si bratři vytvořili unikátní prostředí pro bydlení s příjemnými podmínkami a mikroklimatem.