NASA přišla s důležitým objevem zásob vody na Měsíci

Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) čas od času přijde se zásadním prohlášením, které má dopad nejen na další vědecké bádání, ale také na pohled laiků na vesmír a jeho zákonitosti. Jedním z takovýchto nedávných prohlášení bylo objevení poměrně značného množství vody na Měsíci.

Význam objevu

Zásadní význam tohoto objevu spočívá především v tom, že předznamenává reálnou možnost stálejší přítomnosti člověka na Měsíci. Další výpravy na Měsíc se tak budou s velkou pravděpodobností více koncentrovat právě na zkoumání vody, a to zejména z hlediska jejího

  • množství
  • původu
  • vlastností, a také
  • možnostmi jejího využití přímo na Měsíci.

Zejména poslední uvedený bod bude velice důležitý, a to jak z hlediska využití dalšími výpravami, tak i budoucími případnými obyvateli. Transport vody ze Země je totiž komplikovaný zejména kvůli její značné hmotnosti. Je však třeba provést důkladný průzkum skutečných zásob vody na Měsíci a její reálné dostupnosti v různých částech, z nichž některé podléhají značnému vysušování Sluncem.

Čtěte také: Češi přišli na nejsilnější přírodní antibiotikum. Vše, co potřebujete, máte doma

Voda potvrzena dvěma nezávislými studiemi

Existence vody již byla na Měsíci zaznamenána dříve, ale dosud nikoliv ve větším množství. Nedávno byly v prestižním vědeckém časopise publikovány dvě vědecké studie, které potvrzují, že vody by na Měsíci mohly být skutečné zásoby. Studie univerzity na Havaji jednoznačně potvrdila výskyt vody na měsíčním povrchu. Další studie byla provedena univerzitou v Coloradu a přinesla výsledky zkoumání, jak se na Měsíci voda zachytává a udržuje v takzvaných „ledových pastích“.

Voda byla pozorována zejména na povrchu kráteru Clavius, který je pozorovatelný ze Země, patří mezi největší krátery a nachází se na jižní polokouli Měsíce. Pozoruhodné je, že toto místo je vystaveno působení Slunce, zatímco dříve se zmrzlá voda nalezla pouze na místech, které byly nejchladnější, tedy zejména na obou měsíčních pólech.

Kolik vody je tedy na Měsíci a jaký je její původ?

Skutečné množství vody na Měsíci bude muset být teprve určeno, ale podle údajů stratosférické observatoře SOFIA, která z tohoto pohledu zkoumala kráter Clavius, by množství vody mělo být přibližně stokrát nižší, než jsou zásoby vody v poušti Sahara.

Otázkou je, jaký je původ výskytu vody na Měsíci, kde není atmosféra. Tato otázka zatím na svou odpověď čeká, přičemž vědci pracují s několika teoriemi, mezi které patří například vesmírný prach nebo komety jako možné zdroje původy vody.

Měsíční ledové pasti

Jedná se o místa, která mají ideální podmínky pro tvorbu ledu, protože jsou stinná a chladná a teplota se v nich udržuje pod hranicí -160 ° C. Takto nízká teplota způsobuje, že led přejímá vlastnosti kamene. Pokud tato místa obsahují vodu, šlo by o zásobárny, o jejichž existenci a zachování by lidé nemuseli mít ani ty nejmenší obavy.

Velikost těchto pastí je různá, největší mohou mít až kilometr, zatímco ty nejmenší třeba pouhý centimetr. Pozitivním zjištěním je, že se jich na povrchu Měsíce nachází velké množství, přičemž převládají ty menší, které vytvářejí síť o celkové ploše přibližně 40 tisíc km. Velká část se nalézá na severním i jižním pólu, ale zdaleka nejen tam. Více než polovina pokrývá jižní polokouli a přináší naději, že měsíční voda by mohla být využívána nejen jako zdroj pitné vody, ale například také pro raketové palivo.