David Hampl
7 května, 2022
, ,

Mrtvice je skutečně vážný zdravotní stav, který se může objevit opravdu zničehonic. Možná i vy k ní máte predispozici, aniž o tom tušíte. Pokud už se objeví tyto příznaky, je nejdůležitější jednat co nejrychleji, abyste zabránili vážným následkům.

Odborníci tvrdí, že pokud problém odhalíme do 3 hodin a zavoláme pomoc, je velká šance, že se poškození podaří napravit. Existuje celá řada specifických varovných příznaků, kterých je třeba si včas všimnout.

Obličejová paralýza

Jedním z charakteristických příznaků blížící se mozkové příhody je, že postiženému doslova přestanou fungovat obličejové svaly. Může se také objevit také necitlivost v obličeji, nohou a pažích. Pokud si nejste absolutně jisti, že by to mohla být mrtvice, požádejte dotyčného, ​​aby se usmál nebo vyplázl jazyk. Jestliže toho není schopen, je třeba ihned zavolat pomoc.

Svalová dysfunkce

Stejně jako u obličeje může dojít k paralýze svalů i na jiných částech těla. Jednotlivec tedy například nemusí být schopen hýbat paží. Požádejte také dotyčnou osobu, aby zvedla obě paže. Pokud má mrtvici, bude mít s úkolem potíže, nebo nebude schopna zvednout ani jednu paži.

Problém s řečí

Postižení obvykle nejsou schopni dobře vyjádřit, co chtějí říct, ani nedokážou zopakovat obyčejnou větu. Pokud se u vás nebo u někoho z vašich blízkých objeví některý z výše popsaných příznaků, okamžitě zavolejte záchranku, aby byla včas přijata nezbytná opatření k zabránění závažnějším škodám.

Další běžné příznaky

Mezi další možné příznaky mrtvice typicky patří:

  • Zhoršené vidění
  • Závrať
  • Zmatek
  • Těžká bolest hlavy
  • Výpadek paměti

I pokud máte jen podezření, je vždy lepší zavolat pomoc. Mrtvice může v nejhorším případě skončit i smrtí, která je ale zcela zbytečná, protože při včasném zásahu dokážou lékaři postiženému pomoci. Lepší je být nadbytečně opatrný než zbytečně riskovat.

ZDROJ: tudasfaja.com

Sdílejte článek