David Hampl
29 června, 2019

Lidská ohleduplnost se pomalu vytrácí z našich generací. V současné době je trendem to, že se mladí lidé snaží vydělat co nejvíce peněz a hledí jen na své dobro. Staří lidé jsou pro někoho zátěží. Je to smutné, protože všichni budeme staří, a to by si měli všichni uvědomit. Nicméně aby článek nebyl příliš negativní, podívejte se na to, že lidská úcta ke starším lidem stále ještě nevymizela.

Když se díváte okolo sebe

Lhostejnost je ošklivou vlastností, která se však těžko odnaučuje. Lhostejný však není mladík, kterého se týká tento příběh. Jel se svou rodinou v autě z nákupu, když si všiml starého pána, který zmatečně chodil podél silnice po trávě. Mladík neváhal, zastavil a šel směrem k pánovi. Ten chtěl posekat trávník, ale už na něj neměl příliš síly. Mladík se vrátil k autu a řekl své ženě, ať ho tam nechá a odjede s nákupem domů. Po uklizení nákupu se žena měla vrátit zpátky. A jak to skončí už je asi poznat. Mladík pánovi celý kus trávy posekal, a když se žena vrátila, odjeli společně domů. Jeho žena tak je na něj právem pyšná.

Když nevíte, kde jste

Kromě toho, že staří lidé mají špatnou orientaci a už nejsou tak aktivní, jako bývali, častým problémem je v současné době Alzheimerova choroba. Tato nemoc postihuje nervové buňky a mezi příznaky například patří:

  • Zapomnětlivost
  • Halucinace
  • Roztěkanost
  • Apatie

Ale také mnoho dalších. Příznaky se mohou měnit a u každého člověka se mohou projevovat jinak. Nicméně tahle nemoc je opravdu nepříjemná a to jak pro seniora, tak i pro jeho rodinu. Péče o takového člověka je hodně náročná. Až tedy potkáte seniora, který neví kde, je, uvědomte si, že je nemocný a potřebuje vaši pomoc. Není to jeho chyba, ale vy můžete být tak vlídní a ohleduplní, jako mladík v příběhu. Dívejte se okolo sebe, možná právě někdo potřebuje vaši pomoc. Vy přece také budete staří.

Sdílejte článek