David Hampl
24 července, 2019

I když většina lidí říká, že horoskopům a nejrůznějším výkladům z data narození či jména nevěří, tak si je čas od času přečte či vyzkouší většina z nás. Obecně můžeme říci, že znamení zvěrokruhu či konkrétní datum, kdy jsme se narodili, do velké míry formuje naši osobnost a zároveň ovlivňuje naše chování a názory. To samé ale můžeme říci i o našem jménu, prozradí o nás často mnohem více, než si myslíme. Každý jsme v něčem jiný a výjimečný, každý máme své silné i slabé stránky, své cíle, sny i tužby.

Řekni mi, jak si jmenuješ, a já ti řeknu, jaká jsi

Dnešní článek vám odkryje určité stránky vaší povahy, které jsou spojeny s vašimi iniciály, tedy s prvním písmenem vašeho jména a s prvním písmenem vašeho příjmení. Každé písmeno má totiž svůj význam i moc, kterou nás ovlivňuje. Chcete se o sobě dozvědět více? Vezměte tedy první písmeno svého křestního jména i příjmení a v níže uvedeném seznamu si jen jednoduše vyhledejte jeho význam. Jen pro vysvětlenou dodejme, že v našem přehledu jsou pouze písmena bez diakritiky, tedy bez háčků a čárek, protože tato abeceda je celosvětově platná. Pokud je ve vašem jménu písmeno s diakritikou, zvolte stejné bez diakritiky, jejich význam je stejný.

Najděte si svá písmena

Písmeno A – první písmeno abecedy v sobě skrývá velkou sílu a energii, máte velký vliv na lidi kolem sebe, dokážete na ně působit a motivovat je.

Písmeno B – zatímco pro písmeno A je typická určitá individualita, písmeno B je naopak týmové, společenské. Zároveň v sobě nese citlivost, zdvořilost a empatii.

Písmeno C – třetí písmeno abecedy v sobě skrývá určité protiklady. Na jedné straně optimismus, zvědavost či komunikativnost, ale na druhé straně i určitou necitlivost a netaktnost.

Písmeno D – iniciála D je typická pro lidi s velmi logickým a rozumovým myšlením. Díky své ctižádosti a pracovitosti jsou tito lidé často velmi úspěšní.

Písmeno E – písmeno E značí laskavost, soucitnost a vřelost, tito lidé jsou tak velmi oblíbení ve svém okolí a navíc jsou i velmi flexibilní a nemají problém se přizpůsobit jakékoli situaci.

Písmeno F – osoby s touto iniciálou jsou velmi přátelské, ale také zodpovědné a rozumné.

Písmeno G – toto písmeno je spojeno s určitou spiritualitou a duchovnem. Lidé, jejichž jméno začíná písmenem G, jsou často věřící, ale zároveň jsou vždy otevřeni i novým věcem.

Písmeno H – písmeno H v sobě spojuje na jedné straně fantazii, kreativitu a velkou představivost s moudrostí, rozumem a klidem. Dva typy různých charakteristik spojené mostem.

Písmeno CH – toto písmeno vzniklo kombinací písmen C a H, jeho význam je tak spojením obou. Z písmena C si CH vzalo především jeho pozitivitu a radost, z písmena H určitou rovnováhu.

Písmeno I – lidé se jménem začínajícím na toto písmen jsou velmi inteligentní a zároveň mají smysl pro spravedlnost. Na druhou stranu mohou být někdy trochu náladoví.

Písmeno J – písmeno J v sobě nese bojovnost, odhodlání a vůdcovství. Tito lidé jsou často velmi samostatní a jsou si za svými sny.

Písmeno K – z kladných vlastností v sobě skrývá odvahu, z těch méně kladných určitou lehkovážnost a nespokojenost.

Písmeno L - lidé s touto iniciálou jsou velmi aktivní, nadšení do každé činnosti a dobře se s nimi povídá.

Písmeno M – je určitým opakem předchozího písmene, ukrývá v sobě přemýšlivost, vážnost a někdy až určitou rigiditu, tedy nepřizpůsobivost, ztuhlost, což může být v určitých životních situacích mírně na obtíž.

Písmeno N – písmeno N v sobě nese zábavnost, humor, vtip i nadšení a touhu po svobodě. Na druhé straně bývají lidé s tímto písmenem ve jméně někdy až příliš žárliví.

Písmeno O – uzavřený kruh písmena O značí mateřskou starostlivost, i náklonnost a zvídavost. Někdy spojenou s určitou dramatičností.

Písmeno P – je symbolem učenlivosti, bystrosti a vědění, které ale mohou v některých případech vyústit v sobeckost a neochotu se podělit.

Písmeno Q – pro česká jména velmi netypické písmeno, které je spojeno s určitou tajemností a záhadností, která je pro většinu lidí kolem velmi přitažlivá.

Písmeno R – je písmeno porozumění a zároveň tolerance, idealismu a altruismu, tedy nesobeckého a nezištného způsobu myšlení.

Písmeno S – v sobě nese pravdomluvnost, soutěživost i zručnost a výkonnost.

Písmeno T – lidé s touto iniciálou jsou nekonfliktní, mírumilovní a mají rádi samotu. Zároveň jsou v mnoha věcech nevšední a originální.

Písmeno U – tvar tohoto písmena je spojený s úsměvem. Nositelé tohoto písmena jsou často silně emotivní osoby, které na jedné straně své okolí inspirují, ale na druhé straně jsou někdy díky svým emocím příliš nevyrovnaní.

Písmeno V – písmeno V je spojené s vítězstvím a znamená proto píli, odhodlanost a neúnavnost v honbě za svým cílem. I to je důvodem, proč jsou mnozí lidé s tímto písmenem ve jméně úspěšnými podnikateli.

Písmeno W – další písmeno, které je v českých jménech a příjmeních spíše vzácností. Nese v sobě uměleckost, touhu po dobrodružství i impulzivnost.

Písmeno X – i následující dvě písmena jsou v našem prostředí spíše neobvyklá. Písmeno X značí smyslnost ale zároveň přelétavost, někdy ale i péči a starostlivost o druhé.

Písmeno Y – lidé, jejichž jméno začíná písmenem Y, jsou upřímní, sebevědomí a nezávislí.

Písmeno Z – poslední písmeno abecedy v sobě snoubí respekt a autoritativnost s dochvilností a silou vůle. I to je důvod, proč bývají lidé s tímto písmenem ve jméně často ve vedoucích pozicích.

Souhlasíte? Jste takoví, jak o vás vypovídají vaše iniciály? Dozvěděli jste se o sobě něco nového a překvapivého?

Sdílejte článek