Jaké nástrahy čekají v zimě na vaši domácnost či vůz?

Mráz a sníh s sebou přinášejí spoustu radosti pro milovníky zimních sportů, ale také spoustu nepříjemností. Mnohem více je ohrožená vaše domácnost nebo dokonce auto. Pro všechny tyto případy byste měli mít sjednané kvalitní pojištění, které vás ochrání proti nenadálým výdajům. 

Prasklé potrubí

Překvapivé je, že pojišťovny v zimě řeší více než jindy v roce vodovodní škody většinou způsobené prasklým potrubím. To velmi trpí výkyvy teplot pod nulu. Proto je dobré mít sjednané dobré pojištění nemovitosti i pojištění domácnosti. Pojišťovna však bude při likvidaci pojistky kontrolovat, zda bylo potrubí v pořádku, zda byla vykonávána patřičná kontrola a podobně.

Také je třeba brát ohled na to, že v bytech může dojít vytopením také k poškození majetku sousedů pod vámi či vedle vás. Proto je dobré také uzavřít pojištění odpovědnosti. To bývá často zahrnuté v pojištění nemovitosti. Můžete se připojistit i pro případ enormních výdajů za velké ztráty vody.

Pád stromu

Další častou zimní nehodou je pád stromu nebo velkých větví pod tíhou sněhu, nebo vlivem zlých povětrnostních podmínek. Pokud vám při pádu poškodí majetek, je opravu možné krýt opět z pojištění nemovitosti. Při sjednávání pojištění je dobré myslet taky na stavby, jako je oplocení či zahradní domeček. Pokud strom spadne k sousedovi a poškodí jeho majetek, opět přichází na řadu pojištění odpovědnosti.

Nebezpeční v tomto případě číhá také na vaše auta, která mohou pádem stromu také trpět. Případné škody jsou kryté z havarijního pojištění, což může být problém, pokud toto pojištění sjednané nemáte. Z povinného ručení se tyto škody nehradí.

Pád sněhu ze střechy

Velmi často také pojišťovny řeší pád ledu nebo sněhu ze střech budovy. Za střechu odpovídá vlastník budovy. Pokud tedy vaše nemovitost zasahuje do komunikace a hrozí pád sněhu ze střechy, měli byste udělat vše proto, aby se tak nestalo, například namontovat sněhové zábrany, které pádu zabrání. Důležité je také sníh pravidelně odklízet, většinou prostřednictvím specializovaných firem.

Pokud však dojde k zásahu vyšší moci (blesk, vichřice, prudká obleva), pojištění může být uplatněno. To samé platí také pro vlastníky chodníků a komunikací, pokud se na nich stane nějaký úraz či nehoda.

Rozbité přední sklo

V zimních měsících vám často také může vzniknout škoda na předním skle vašeho vozu. Odlétnutý posypový štěrk přímo do předního skla není výjimkou. Zde může způsobit menší i větší škody, kvůli kterým je třeba okno nechat vyměnit. Škoda na předním skle ale nebývá hrazena z klasického havarijního pojištění a je třeba mít připojištění.

Poškození vozidla způsobené výtluky

Samozřejmostí je v zimě přizpůsobit rychlost jízdy počasí – mlze, hustému sněžení, námraze… Kromě toho si ale dávejte velký pozor na výtluky. Pojišťovny často řeší v zimě právě poškození vozu způsobené výtluky. Ty nejsou v zimě dobře vidět a také se neopravují.

Pokud máte havarijní pojištění, můžete náhradu za poškození vozidla nárokovat právě z něho. Zároveň ale musíte dokázat, že škoda nevznikla vaším přičiněním. Proto je dobré zavolat policii ČR, která poškození zdokumentuje. Přispějete tak k tomu, že se to třeba dalším autům už nestane.