David Hampl
25 února, 2019

Mrtvice neboli odborně řečeno cévní mozková příhoda či iktus je v České republice jednou ze tří nejčastějších příčin úmrtí. Celosvětové statistiky uvádějí, že každý rok mrtvice postihne asi patnáct milionů lidí a až třetina z nich na její následky zemře. Mnoho dalších lidí se potýká s trvalými doživotními následky. Většina lidí se mylně domnívá, že cévní mozková příhoda přichází náhle a nečekaně, to ale není pravda. Předcházejí jí určité varovné příznaky, problémem je, že většina lidí je podceňuje či nedokáže přesně rozpoznat. Což může bohužel často vyústit ve fatální následky, u cévní mozkové příhody hraje totiž velmi důležitou roli čas.

Co je mrtvice?

Zjednodušeně se dá říci, že mrtvice je vlastně nedostatek krve v určité části mozku. Následkem toho dojde kvůli nedostatku kyslíku a živin k odumření mozkových buněk. Příčinou mrtvice bývá nejčastěji ateroskleróza neboli kornatění tepen, které vzniká důsledkem ukládání cholesterolu a jiných látek do stěny tepny. Tepna se kvůli tomu postupně zužuje a tím se znesnadňuje a zpomaluje proudění krve. Druhou možnou příčinou je porušení stěny mozkové cévy, které způsobí následné krvácení do mozku. Na základě těchto dvou příčin se cévní mozkové příhody dělí na ischemické a hemoragické.

Příznaky

Jak jsme již uvedli výše, mrtvice nepřichází zcela bez příznaků. Následkem nedostatku kyslíku a živin v mozkových buňkách totiž není hned jejich odumření, naopak mozek začne vysílat určité varovné signály, kterými se nás snaží upozornit, že něco není zcela v pořádku. Nejčastějším signálem je ochablost nebo znecitlivění určitých částí těla, nejčastěji končetin či tváře, obvykle pouze na jedné straně těla. Dalším typickým příznakem jsou potíže s řečí a mluvením, ať už s vlastní produkcí řeči či s porozuměním řeči druhých lidí. Mezi další příznaky mrtvice patří také závratě a ztráta rovnováhy či vědomí, různé poruchy vidění, zmatenost a silná bolest hlavy bez zjevných příčin. U některých lidí se objevuje i škytavka, problémy s dýcháním či halucinace.

Je opravdu velmi důležité tyto první varovné příznaky včas rozpoznat, nebrat je na lehkou váhu a vyhledat co nejrychleji lékařskou pomoc. Některé příznaky se objevují až jeden měsíc před vlastní mozkovou příhodou a jejich identifikace může zachránit život nám nebo našim blízkým.

Otestujte blízké

V případě podezření, že váš blízký je ohrožen mrtvicí, odborníci doporučují provést tři jednoduché testy. Jaké to jsou? Požádejte dotyčného člověka, aby se usmál, zopakoval po vás jednoduchou větu a zvednul obě ruce nad hlavu. V případě úsměvu si všímejte, zda člověk nemá jeden z koutků úst pokleslý, to je totiž jeden z typických znaků nastupující mrtvice. Pokud navíc dotyčný člověk není schopen zopakovat větu, kterou jste po něm chtěli, a má potíže s udržením obou rukou současně nad hlavou, není nač čekat, je nutná okamžitá lékařská pomoc. V případě, že mrtvice naplno udeří, je důležitá každá minuta. Mozkové buňky totiž začínají odumírat již po pěti minutách bez kyslíku.

Nejlepší samozřejmě je nečekat až na příznaky mrtvice, ale aktivně cévní mozkové příhodě předcházet. Jako prevence vzniku mrtvice se doporučuje obecně zdravý životní styl, tedy aktivní pohyb, strava s dostatečným množstvím vlákniny, omezení živočišných tuků, soli a cukru, omezení kouření.

Sdílejte článek