Podle lékaře se mladí lidé nemusí bát těžké formy viru, jelikož jejich těla tuto nemoc bez problémů zvládnou. Před čím varuje a v čem vidí problémy?

Celý svět žije v současné době novým typem coronaviru, který dostal název Covid-19. není potřeba ho tedy blíže představovat, protože si o něm můžete přečíst téměř všude. Světová média mají žně, vlády jednotlivých zemí dělají bezpečnostní opatření a my všichni doufáme, že se nám podaří nebezpečný virus brzy zastavit. Je ovšem nutné dodržovat hygienická pravidla a nařízení vlády, protože jinak by to mohlo mít pro lidi, resp. pro společnost, fatální následky. Své o tom ví i lékař Martin Balík, který se dostal do povědomí lidí hlavně tím, že jako první podal experimentální lék Remdesivir pacientovi, kterému byl nový typ viru diagnostikován. Přinášíme vám několik zajímavých informací, které tento vedoucí lékař uvádí.

Odvážný lékař

Lékař Marin Balík je vedoucím lékařem na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1.LF v Praze. Můžete ho znát v rámci coronavirové krize jako prvního lékaře, který se odvážil pacientovi s těžkým průběhem nemoci podat experimentální lék, který má pojmenování Remdesivir. O tomto léku jste určitě slyšeli, protože zprávy jsou toho plné. Zprávy a samotný lékař uvádějí, že po podání léku došlo u pacienta k výraznému zlepšení jeho stavu, nicméně není však jisté, zda za to mohlo podání experimentálního léku.

Strach z omezování

Lékař uvádí. Že sám se nemoci tolik nebojí, protože věří, že ji lidé dokáží překonat. Zejména u mladých lidí podle něj nehrozí k žádné těžké formě tohoto viru, nicméně i tak je nutné se chránit a dodržovat hygienická pravidla a nařízení vlády. A právě nařízení a opatření, které vláda vydává jako na běžícím páse, se lékař bojí více než samotné nemoci. Má strach, aby tato epidemie nebyla nějak zneužita a republika se nevrátila do stavu, ve kterém se nacházela před rokem 1989. Mnozí z vás si to jistě pamatujete a jistě byste nechtěli, abychom se tam vrátili. Některá nařízení tomu ovšem nasvědčují a mnoho lidí má pocit, že je jim upírána osobní svoboda.

Čtěte také: 7 věcí, které zjistíte až po rozchodu. Být single je pro Vás čas uvědomění si sama sebe!

Individuální průběh

Lékař dále tvrdí, že coronavirus je nemoc, která nepřináší žádná velká překvapení. Její průběh, resp. poškození organismu je velmi podobné případům těžké chřipky, takže se s tím dá něco dělat a léčit to. Průběh nemoci je u lidí velmi individuální, neboť někteří mohou být doma a někteří musí být v nemocnic na přístrojích. V některých případech je virus zničen rychleji než u klasické chřipky, takže se rozhodně nejedná o žádnou velkou katastrofu.

Rizikové faktory

Jsou případy, kdy musí být nemocný napojen na plicní ventilaci. Z toho vzniká otázka, jak dlouho může být takto připojen. Podle lékaře se jedná o nefyziologickou léčbu, která nemocného spíše poškozuje, takže by se měla zkrátit na minimum. V každém případě hraje velkou roli u nemocného to, jaký životní styl vede. Významnou roli hraje například obezita, kouření, cukrovka nebo další rizikové faktory jako například chronické plicní onemocnění, autoimunitní choroby nebo onemocnění onkologického rázu. Například kouření a alkohol, které výrazně oslabují imunitní systém, mohou mít také silný vliv na šíření této nemoci.

Proděláme ho všichni

Podle lékaře jsou současná epidemiologická nařízení vlády stanovena tak, aby došlo ke zpomalení šíření nového coronaviru. Je totiž dosti pravděpodobné, že infekce Covid-19 nakonec pohltí celou společnost a všichni si tím projdeme, čím si vytvoříme proti této nemoci potřebné protilátky. Zdravá část populace, resp. mladí zdraví lidé, se těžké formy nemoci nemusí nějak extra obávat. Samozřejmě, že k tomu dojít může, ale tato hrozba je opravdu minimální. Přesto všechno je důležité se chránit před možnou nákazou například nošením ochranných roušek. Jsou ovšem situace, kdy je povinné nošení roušky opravdu k zamyšlení, např. v lese nebo při sportu.