Přesvědčte se o tom, že mateřská láska nezná hranic! Žena se neúnavně každý den stará o svého syna. Na tom by nebylo až tak nic divného, kdyby jí nebylo 98 a jemu přes 80 let!

Mateřská láska je to, co spojuje všechny savce. Každá maminka, která svého potomka kojí, si k němu vytvoří velice silný vztah. Stejně tak potomek miluje svou maminku. Mateřská láska je jednoduše jedním z nejsilnějších citů, které mohou lidé prožívat. Každá maminka se snaží o to, aby se právě její dítko mělo co nejlépe a snaží se ho co nejvíce připravit do života. Stará se o něj s obětavostí. K malému miminku vstává v noci na úkor svého spánku a pečuje o něj také v nemoci. Ačkoli by se mohlo stát, že s dospělostí dochází k ukončení péče o potomka není tomu tak. Důkazem je tento příběh.

Dospělostí to nekončí

Rodiče se snaží o své dítě pečovat také tehdy, kdy už je dítě dospělé. Pomáhat mu jednoduše budou po celý svůj život, dokud to bude v jejich silách. Právě matka z tohoto příběhu je příkladem síly mateřské lásky a oddanosti. A jak je to s věkem obou účastníků?

  • Má již 98 let, ale těší se výbornému zdraví.
  • Její syn, kterému je nyní 80 let, takové štěstí nemá, a bez cizí pomoci by nebyl schopen se o sebe postarat.

Potřebuje pravidelnou péči, kterou mu jeho maminka poskytuje. Vždyť kdo jiný by měl být schopen se postarat, než právě matka?

Příběh, který dojímá celý svět

Ačkoli většinou to bývá tak, že ve stáří se děti starají o své rodiče, v tomto příběhu je to naopak. Chtěl tomu tak asi osud, který mamince zachoval pevné zdraví, zatímco synovi ne. Žena v našem příběhu se jmenuje Ada Kaeting. Za svůj život porodila celkem tři děti, z nichž jeden byl právě Tomy. Tento muž se v průběhu svého života těšil dobrému zdraví, snažil se žít aktivně a udržovat se v co nejlepší kondici. Nicméně stáří jej dostihlo. Tomymu byly diagnostikovány mnohé choroby.

V pečovatelském domě

Osmdesát let je úctyhodný věk. Spolu s nemocemi se ale stalo, že se Tomy musel přestěhovat do pečovatelského domu, kde se o něj staral zkušený personál. Tomy sám má rodinu – děti i vnoučata, nicméně tito mu vzhledem k tomu, že chodí do práce, nemohou poskytnout celodenní péči. Jediný, kdo je ve skvělém zdravotním stavu a schopen se celodenně o Tomyho starat, je právě jeho matka. Přestěhovala se blíže k pečovatelskému domu, aby to k synovi měla co nejblíže.

Mateřská láska léčí

Matka a syn jsou spolu každý den. Matka jej navštěvuje v pečovatelském domě a stará se o něj i několik hodin denně. I když už sama dosáhla požehnaného věku, péči o svého syna bere jako samozřejmost. Dokud bude moci, bude denně do pečovatelského domu docházet a pomáhat synovi. Tomy je velice šťastný, protože jednak je poblíž své rodiny, jednak je v péči své milující matky. Jeho zdravotní stav se tedy nezhoršuje vlivem špatného psychického stavu. O ten se stará milující rodina. Po odborné stránce jsou k dispozici zaměstnanci pečovatelského domu.

Čistá láska

Snad jediná láska, čistá láska, kterou nikdy nic nemůže přerušit je láska, kterou chovají rodiče ke svým potomkům, a tím spíše matky ke svým dětem. Jakmile se žena jednou stane matkou, je jí až do konce svého života. Nezáleží na tom, jak staré je její dítě. Pokud to bude v jejích silách, vždy se bude snažit o to, aby o její děti bylo co nejlépe postaráno. Vrací se jí to tím, že vidí své děti šťastné. O nic ví jí nejde.

Dojemný vztah matky a syna

Tento příběh obletěl v krátkém čase celý svět. Stal se příkladem toho, čemu říkáme mateřská láska. Není to jen péče o malé děti, jak si to asi většina lidí představí. Je to celoživotní starost. Ada a Tomy si skvěle rozumí, nikdy se nehádají a mají spolu ten nejdokonalejší stav, jaký spolu mohou mít. Syn je své matce za její péči vděčný.