Věděli jste, že je líbání vskutku důležité při výběru Vašeho osudového partnera? Potvrzují to mnohé vědecké studie!

Jak je všeobecně známo, rty a jazyk patří k těm nejvíce erotogenním zónám, které můžete na lidském těle nalézt. Je však nutno poznamenat, že polibek není jen sexuální pomůckou! Ve skutečnosti má mnoho dalších důležitých významů.

Řada vědeckých výzkumů přišla s poznatky, že si dva lidé během vášnivého až 10 vteřin trvajícího polibku vymění cca 80 miliónů bakterií. Možná Vás toto zjištění lehce vyděsí, ale koho taky ne? V chřipkovém podzimním období jako teď je to děsivější fakt o to více. Určitě si však nemyslete, že se jedná o nehygienický a špatný akt. To rozhodně ne! Pravda je taková, že v současnosti jsou bakterie všude kolem nás a těžko se jim vyhnout. Může se tedy stát, že pravděpodobněji onemocníte, když si budete celý den podávat ruce s cizími lidmi, než když se budete líbat s jedním člověkem.

[hana-code-insert name=’google‘ /]Je pravda, že jsme Vás teď asi tak trochu vyděsili, nicméně byste si měli být vědomi faktu, že líbání má i své nesporné pozitivní stránky.

 

Jak jse všeobecně vnímáno, polibek je úzce spjat se sexuálním vzrušením, které přináší řadě lidí. Je však dobré vědět, že tyto příjemné pocity mají kořeny daleko dále, než jen v sexuálním podtextu. Honí se Vám teď hlavou, s čím by tak líbání mohlo být spojeno?

Vědci dokázali, že líbání navozuje první zkušenosti s láskou a pocitem bezpečí. Proč? Protože lidskému podvědomí připomíná tlak a pohyb, který je spojen se základním životně důležitým reflexem, což je kojení a sání. Když se tedy líbáte, cítíte příjemné pocity zejména proto, že Vaše podvědomí (z dětství vybudované nervové dráhy) spojuje líbání s pozitivními emocemi, které jste cítili, když jste byli malí. Zároveň tak podvědomí líbání přikládá významnou důležitost v celém životě!

Jaký má polibek vliv na mozek?

Upřímně, vskutku magický! Pravda je taková, že polibky spouští ohromné množství neurotransmiterů a hormonů, které ovlivňují to, jak se cítíme. Protože se při líbání aktivuje valná část mozku propojená senzorickými informacemi, snažíme se vždy prožitku co nejvíce porozuměnt, abychom se mohli rozhodnout, co udělat dále.

Pomůže Vám líbání vybrat osudového partnera?

Častokrát jste ve svém životě mohli slyšet ve spojení s líbáním slovo „chemie“. A je tomu opravdu tak! Pokud tato tzv. „chemie“ při polibku dvou jedinců zafunguje, je možné připravit půdu pro nový vztah.

Věříte v to? Ve skutečnosti jde o to, že při vášnivém polibku, jsou dva lidé v tak těsné blízkosti, a mohou tedy využít i jiné smysly než jen chuť, např. čich a hmat. Všechny tyto smysly pak odesílají do Vašeho mozku informace o možném budoucím partnerovi a vytváří mezi Vámi dvěmi pouto.

Jak moc je pro nás líbání důležité?

Dle vědecké studie amerických psychologů ze státní univerzity Albany je prý líbání pro lidi natolik důležité, že více jak 60 % z nich je ochotno ukončit vztah, pakliže tento základní sexuální prvek plně oboum polovičkám nevyhovuje a to i tehdy, když se vztah jinak vyvíjí nadějně.

Shrneme-li si to, tak ano, líbání je pro lidský druh vskutku důležité a pro vytvoření genetického partnerství nezbytné.

Teď trochu toho složitého!

Dle švýcarského biologa Clause Wedekinda všeobecně platí, že jsou ženy nejvíce přitahovány vůní mužů, jež nesou jiný genetický kód DNA, který ovlivňuje lidskou imunitu.

Dle vědeckých výzkumů je tedy předpokládáno, že když je potomek výsledkem jedinců s odlišnou informací DNA pro boj s nemocí, je možné, že bude mít silnější imunitní systém.

Jak je možno vidět, líbání je důležité nejen pro sexuální zážitek, ale také pro správný výběr Vašeho osudového partnera. I když tedy při prvním polibku ještě neuvažujete nad tím, jak s dotyčným založíte rodinu, může Vám již samotný polibek hodně prozradit.

[hana-code-insert name=’Dole‘ /]“Chemie“ a antikoncepce!

Vzhledem k tomu, jak je líbání důležité pro výběr správného genetického partnera, je dobré Vás upozornit, že antikoncepční pilulky můžou měnit Vaše přirozené preference. V důsledku antikoncepce jsou tak ženy velmi často přitahovány muži s podobnou strukturou DNA. Buďte tedy na pozoru! Antikoncepce může tělo klamat ve více směrech, než jste si původně mysleli!