Během stavby nepodceňte nezávislý stavební dozor

Ať už se rozhodnete organizovat si stavbu domu samostatně, nebo jste si vybrali stavební firmu, která vám dodá dům na klíč, měli byste si zajistit nezávislý stavební dozor. Řada lidí na tuto povinnosti zapomenete, a pak těsně před kolaudací domu shání potřebné razítko. I to se dá sehnat, ale nemáte jistotu, že na stavbě proběhlo opravdu vše, tak jak mělo

Další várka lidí má pocit, že za tuto službu netřeba dávat peníze, a tak opět skončí sháněním razítka za pár tisíc těsně před kolaudací. Normálně stojí ale cena kvalitního stavebního dozoru i dvě procenta z ceny realizace stavby. Vyplatí se to?

Stavební dozor vám ušetří starosti

Stavební zákon 183/2006 sb uvádí, že stavební dozor je osoba, která odpovídá spolu se stavebníkem (to jste vy) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Stavební dozor také podle zákonu sleduje „způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě“.

Důležité pro vás také je, že „působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu”.

Proč by měl být nezávislý?

Pokud vám nabídne stavební dozor sama realizační firma, raději si najděte vlastního odborníka. Pokud bude stavební dozor spolupracovat s realizační firmou, nemusí pracovat na vaší straně. 

Stavební dozor za vás jednoduše kontroluje dodavatele stavby, tedy stavební firmu, či jednotlivé řemeslníky, zda robí svou práci pořádně podle projektu, zda používají materiály uvedené v projektu, sleduje, zda sedí všechny délky a výšky. Také se zajímá o případné nepředpokládané navýšení rozpočtu a proč k němu došlo. 

I když jde o placenou službu, poctivý a kvalitní stavební dozor, který neni nijak spojen se stavební firmou, vám pomůže peníze ušetřit. Předchází různým problémům a jako odborník dokáže poradit s řešením, pokud nějaké vzniknou.

Na spolehlivý stavební dozor se ptejte například v architektonické kanceláři, která vám dodávala hotový projekt či dělala projekt na míru. Právě oni můžou mít dobré kontakty, nebo dokonce tuto službu poskytovat. Přesně vědí, co je obsahem projektu, jak by měla stavba postupovat, na co si dát pozor. Dokážou rozpoznat, zda je vše v pořádku a zda stavební firma či řemeslníci dělají svou práci správně. Díky tomu pak nebudete mít problém s kolaudací nebo při užívání domu.