David Hampl
21 února, 2019

Je známo, že Češi jsou velkými milovníky zvířat, především psů. Kromě psů, ale žijí v českých domácnostech tisíce dalších zvířat, koček, morčat, křečků, potkanů, ale také papoušků. V našich podmínkách jsou nejběžněji chovanými papoušky andulky vlnkované. Tento drobný různobarevný papoušek pochází z Austrálie a v domácnostech je velmi oblíbený především díky své přátelské a hravé povaze.

Papoušci a inteligence

Chov papoušků není oblíbený jen v České republice, ale po celém světě. Důvodem není jen jejich krásné zbarvení a přítulnost, ale také inteligence.  Jistě se vám hned vybaví mnoho papoušků, kteří jsou schopni napodobit lidskou řeč a naučit se několik slov či jednoduchých vět. Ano, je to pravda, mnohé druhy papoušků opravdu vynikají svou inteligencí a také dlouhověkostí. Jejich inteligence souvisí s tím, že oproti jiným ptákům mají velmi vyvinutý takzvaný koncový mozek. Díky tomu mají velice dobře vyvinutou právě schopnost napodobovat nejrůznější zvuky a hlasy, které slyší. Dokáží napodobit nejen lidský hlas, ale i hlasy ostatních zvířat.

Ve volné přírodě se s papoušky můžeme setkat převážně v Austrálii, Tichomoří a Latinské Americe. Kdysi prý ale obývali i Evropu. Bohužel s celosvětovou popularitou papoušků a obchodem s volně žijícími zvířaty obecně souvisí i nebezpečí vyhubení některých jejich druhů.

Papoušci x primáti

Mimochodem z hlediska napodobování lidské komunikace jsou nám papoušci nejbližšími zvířaty. Sice se uvádí, a z hlediska DNA je to pravda, že našimi nejbližšími příbuznými jsou primáti, ale už jste někdy slyšeli šimpanze či gorilu mluvit? Existují dvě teorie, které se pokoušejí vysvětlit, proč papoušci napodobování lidské řeči zvládnou, ale primáti ne. Jedna teorie pracuje s hypotézou, že koncový mozek primátů není pro tento způsob „lidské“ komunikace dostatečně vyvinutý. Druhá teorie se přiklání spíše k názoru, že problémem jsou nedostatečně vyvinuté hlasivky primátů. Ať tak či onak ve schopnosti „lidské“ komunikace papoušci primáty naprosto předčí.

Jak jsme již uvedli výše, místem, kde se s papoušky můžete setkat poměrně běžně, je Austrálie. Kromě andulek, zde žijí i rosely, korely či papoušci lori. Se dvěma posledně jmenovanými se můžete setkat i v následujícím videu, které zachycuje jejich krmení jednou australskou rodinou na terase jejich domu.

Hostina na terase

Otec nejprve začne na terase specificky pískat, což je pro papoušky jakýsi signál, že jídlo je připraveno. Po chvilce se ze všech stran začnou slétávat pestrobarevní papoušci, především lori a korely. Nejde však o běžné krmení, kdy by si papoušci pouze sbírali svou potravu na zemi. Jsou totiž již tak naučení a krotcí, že se nechávají krmit z ruky a přistávají na rukou nejen otce, ale i jeho dvou malých dcer, které jsou s ním na terase také. Během několika málo minut se na terase domu koná úplná hostina, papoušků je tolik, že otec musí jít dokonce zpět do domu pro další krmení.

Sdílejte článek